Môn Lịch Sử

  • 10218 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Đánh giá nào sau đây là đúng về việc nhà Nguyễn lần lượt kí kết các Hiệp ước với thực dân Pháp?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Để đạt được kết quả tốt trong học tập, em cần phát huy phẩm chất tốt đẹp nào của người lính Điện Biên năm xưa?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Kết quả lớn nhất mà quân dân ta giành được thắng lợi trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 là gì?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Những thành tựu của nước ta đạt được trong 15 năm đổi mới đã khẳng định

Xem đáp án

Đáp án A


Bài thi liên quan:

Môn Địa Lí

40 câu hỏi 50 phút

Môn Giáo dục công dân

40 câu hỏi 50 phút

Môn Lịch Sử

40 câu hỏi 50 phút

Môn Địa Lí

40 câu hỏi 50 phút

Môn Giáo dục công dân

41 câu hỏi 50 phút

Môn Lịch Sử

40 câu hỏi 50 phút

Môn Địa Lí

40 câu hỏi 50 phút

Môn Giáo dục công dân

40 câu hỏi 50 phút

Môn Lịch Sử

40 câu hỏi 50 phút

Môn Địa Lí

40 câu hỏi 50 phút

Môn Giáo dục công dân

40 câu hỏi 50 phút

Môn Lịch Sử

40 câu hỏi 50 phút

Môn Địa Lí

39 câu hỏi 50 phút

Môn Giáo dục công dân

40 câu hỏi 50 phút

Môn Lịch Sử

40 câu hỏi 50 phút

Môn Địa Lí

40 câu hỏi 50 phút

Môn Giáo dục công dân

40 câu hỏi 50 phút

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Quàng Tân Tiến

Bình luận


Bình luận