Câu hỏi:

21/04/2023 3,668

Cho 1 gam NaOH rắn tác dụng với dung dịch chứa 1 gam HNO3. Dung dịch sau phản ứng có môi trường:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

nNaOH=140=0,025(mol);nHNO3=1630,016(mol)

Phương trình: NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O

So sánh: 0,0251>0,0161nên NaOH dư, HNO3 phản ứng hết

Dung dịch sau phản ứng gồm có NaNO3 và NaOH dư

Vậy dung dịch sau phản ứng có môi trường bazơ.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 68,7g hỗn hợp gồm Al, Fe và Cu tan hết trong dd HNO3 đặc nguội, sau phản ứng thu được 26,88 lít khí NO2 (đktc) và m gam rắn B không tan. Tìm giá trị của m?

Xem đáp án » 21/04/2023 2,705

Câu 2:

Đổ 2 ml dung dịch axit HNO3 63% (d = 1,43 g/ml) vào nước thu được 2 lít dung dịch. Tính nồng độ H+ của dung dịch thu được:

Xem đáp án » 21/04/2023 2,331

Câu 3:

Cân bằng phương trình hoá học bằng phương pháp thăng bằng electron:

FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2

Xem đáp án » 21/04/2023 1,768

Câu 4:

Viết phương trình phân tử và ion rút gọn nếu có khi trộn lẫn các chất

a) dd HNO3 và CaCO3

b) dd H2SO4 và NaOH

c) dd KOH và dd FeCl3

d) dd Ca(NO3)2 và Na2CO3

e) dd NaOH và Al(OH)3

f) dd NaOH và Zn(OH)2

g) FeS và dd HCl

h) dd CuSO4 và dd H2S

i) dd NaHCO3 và HCl

j) Ca(HCO3)2 và HCl

Xem đáp án » 21/04/2023 1,604

Câu 5:

Có 3 lọ mất nhãn đựng các dung dịch sau: HCl, NaOH, NaCl. Bằng phương pháp hoá học, em hãy nhận biết các lọ trên.

Xem đáp án » 21/04/2023 1,433

Câu 6:

Trong phân tử HNO3 tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là: (Cho H11,N714,O816)

Xem đáp án » 21/04/2023 1,278

Bình luận


Bình luận