Câu hỏi:

13/02/2020 3,757

Giai đoạn 1950 - 1973, chủ nghĩa thực dân cũ của các đế quốc nào đã sụp đổ trên phạm vi toàn thế giới?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

Trong giai đoạn 1950 - 1973, nhiều thuộc địa của Anh, Pháp, Hà Lan tuyên bố độc lập, đánh dấu thời kì "phi thực dân hóa" trên phạm vi thế giới. Điều này đồng nghĩa với việc chủ nghĩa thực dân cũ của các nước đế quốc này đã bị sụp đổ trên phạm vi toàn thế giới.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công cuộc cải cách - mở cửa của Trung Quốc và đường lối đổi mới ở Việt Nam có điểm giống nhau nào dưới đây?

Xem đáp án » 13/02/2020 18,352

Câu 2:

So với kế hoạch Rơve (1949) thì kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi (1950) được xem là

Xem đáp án » 13/02/2020 14,539

Câu 3:

Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh đã khiến khu vực này được mệnh danh là gì?

Xem đáp án » 13/02/2020 12,731

Câu 4:

Tháng 1/1961, tổ chức Đảng trực tiếp lãnh đạo cách mạng miền Nam đã được thành lập với tên gọi là gì?

Xem đáp án » 13/02/2020 2,930

Câu 5:

So với thời kì 1930 - 1931, nhiệm vụ trước mắt của cách mạng thời kì 1936 - 1939 có điểm khác là

Xem đáp án » 13/02/2020 2,215

Câu 6:

Mĩ mở cuộc tập kích chiến lược bằng đường hàng không trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 nhằm mục đích gì dưới đây?

Xem đáp án » 13/02/2020 1,321

Bình luận


Bình luận