Câu hỏi:

13/02/2020 2,207

So với thời kì 1930 - 1931, nhiệm vụ trước mắt của cách mạng thời kì 1936 - 1939 có điểm khác là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án B

Nhiệm vụ cách mạng trước mắt của Phong trào cách mạng 1930 – 1931 là tiến hàng cuộc "tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản". Còn nhiệm vụ cách mạng trước mắt của Phong trào cách mạng 1936 – 1939 là đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống nguy cơ chiến tranh; đòi tự di, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình. So với thời kì 1930 - 1931, nhiệm vụ trước mắt của cách mạng thời kì 1936 - 1939 có điểm khác là chống chế độ phản động ở thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công cuộc cải cách - mở cửa của Trung Quốc và đường lối đổi mới ở Việt Nam có điểm giống nhau nào dưới đây?

Xem đáp án » 13/02/2020 18,286

Câu 2:

So với kế hoạch Rơve (1949) thì kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi (1950) được xem là

Xem đáp án » 13/02/2020 14,521

Câu 3:

Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh đã khiến khu vực này được mệnh danh là gì?

Xem đáp án » 13/02/2020 12,702

Câu 4:

Giai đoạn 1950 - 1973, chủ nghĩa thực dân cũ của các đế quốc nào đã sụp đổ trên phạm vi toàn thế giới?

Xem đáp án » 13/02/2020 3,743

Câu 5:

Tháng 1/1961, tổ chức Đảng trực tiếp lãnh đạo cách mạng miền Nam đã được thành lập với tên gọi là gì?

Xem đáp án » 13/02/2020 2,922

Câu 6:

Mĩ mở cuộc tập kích chiến lược bằng đường hàng không trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 nhằm mục đích gì dưới đây?

Xem đáp án » 13/02/2020 1,311

Bình luận


Bình luận