Câu hỏi:

13/02/2020 14,522

So với kế hoạch Rơve (1949) thì kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi (1950) được xem là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án D

- Kế hoạch Rơve được thực hiện trong hoàn cảnh TDP bị thất bại trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947, khi chúng chủ động tiến công ta. Với âm mưu tăng cường hệ thống phòng thủ trên đường số 4, lập hành lang Đông – Tây: Hải Phòng – Hoà Bình – Sơn La, bao vây chiến khu Việt Bắc của ta. Mục tiêu của Pháp là sẽ tiến công nên Việt Bắc lần thứ 2 để giành thắng lợi quyết định về quân sự kết thúc chiến tranh.

- Kế hoạch Đơlátđơtátxinhi thực hiên trong hoàn cảnh TDP bị thất bại trong chiến dịch biên giới thu đông năm 1950, khi ta chủ đông tấn công Pháp, sau thất bại ở chiến dịch biên giới TDP bị rơi vào hoàn cảnh hết sức khó khăn không còn quyền chủ đông trên chiến trường chính Bắc Bộ bị xa lầy ở chiến tranh Đông Dương và ngày càng phụ thuộc vào Mĩ. Kế hoạch Đơlátđơtátxinhi chủ yếu xây dưng quang vùng trung du, đồng bằng xa với căn cứ của ta do sau biên giới vùng giải phóng ta đã mở rộng.

Như vậy có thể khẳng định so với kế hoạch Rơve, kế hoạch Đơlátđơtátxinhi lùi trong quá trình tiến hành chiến tranh ở Đông Dương, Một kế hoạch xây dưng trên thế yếu thế bị động.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công cuộc cải cách - mở cửa của Trung Quốc và đường lối đổi mới ở Việt Nam có điểm giống nhau nào dưới đây?

Xem đáp án » 13/02/2020 18,286

Câu 2:

Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh đã khiến khu vực này được mệnh danh là gì?

Xem đáp án » 13/02/2020 12,702

Câu 3:

Giai đoạn 1950 - 1973, chủ nghĩa thực dân cũ của các đế quốc nào đã sụp đổ trên phạm vi toàn thế giới?

Xem đáp án » 13/02/2020 3,743

Câu 4:

Tháng 1/1961, tổ chức Đảng trực tiếp lãnh đạo cách mạng miền Nam đã được thành lập với tên gọi là gì?

Xem đáp án » 13/02/2020 2,922

Câu 5:

So với thời kì 1930 - 1931, nhiệm vụ trước mắt của cách mạng thời kì 1936 - 1939 có điểm khác là

Xem đáp án » 13/02/2020 2,207

Câu 6:

Mĩ mở cuộc tập kích chiến lược bằng đường hàng không trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 nhằm mục đích gì dưới đây?

Xem đáp án » 13/02/2020 1,311

Bình luận


Bình luận