Câu hỏi:

13/02/2020 10,391

Vì sao Nguyễn Ái Quốc không đi theo con đường cách mạng mà các vị tiền bối đã chọn?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Nguyễn Tất Thành dù rất khâm phục tinh thần yêu nước của các chí sĩ cách mạng như Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu, Phan Châu Trịnh nhưng lại không tán thành con đường cứu nước của họ bởi Người nhìn thấy sự bế tắc của các con đường cứu nước đó => Nguyễn Tất Thành đã quyết định ra đi tìm con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhận xét nào dưới đây phù hợp với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem đáp án » 13/02/2020 15,980

Câu 2:

Nội dung nào không phải là ý nghĩa của Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam

Xem đáp án » 13/02/2020 11,476

Câu 3:

Điểm giống nhau giữa chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 với chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 là

Xem đáp án » 13/02/2020 10,316

Câu 4:

Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) của Mỹ ở miền Nam Việt Nam thuộc học thuyết nào sau đây trong chiến lược toàn cầu?

Xem đáp án » 13/02/2020 7,481

Câu 5:

Ý nào sau đây không phản ánh được điểm mới của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” so với các chiến lược trước đó?

Xem đáp án » 13/02/2020 3,846

Câu 6:

Chiến dịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975 vì lý do gì dưới đây?

Xem đáp án » 13/02/2020 3,606

Bình luận


Bình luận