8 Đề luyện thi THPTQG môn Lịch sử cức hay có lời giải chi tiết (P3)

  • 7968 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Vì sao sau khi trật tự hai cực Ianta bị sụp đổ, Mỹ không thế thiết lập trật tự thế giới một cực?

Xem đáp án

Đáp án C

Sau khi Liên Xô tan rã. Mĩ âm mưu thiết lập trật tự thế giới “đơn cực” nhằm thực hiện âm mưu bá chủ thế giới. Tuy nhiên, do sự vươn lên mạnh mẽ của các cường quốc -> sự thay đổi tương quan lực lượng giữa các nước -> Mĩ không dễ dàng thực hiện được tham vọng của mình


Câu 2:

Yếu tố nào dưới đây tác động đến việc các nước tư bản ngày càng xu hướng liên kết kinh tế khu vực trong nửa năm sau thế kỷ XX?

Xem đáp án

Đáp án B

Một hệ quả quan trọng từ giai đoạn 2 của cuộc Cách mạng khoa học – kĩ thuật (Cách mạng khoa học – công nghệ) đó là xu thế toàn cầu hóa xuất hiện từ những năm 80 của thế kỉ XX.

Một trong những biểu hiện quan trọng của xu thế toàn cầu hóa là sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực, trong đó, các tổ chức liên kết khu vực bao gồm: Liên minh châu Âu (EU), Khu vực Thương mại tự do (AFTA), Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn hợp tác Á – Châu (ASEM), …

 => Sự phát triển của cách mạng khoa học – kỹ thuật hiện đại là yếu tố tác động đến xu hướng liên kết kinh tế khu vực nửa sau thế kỉ XX


Câu 3:

Tình hình chính trị của cách mạng nước Nga sau thắng lợi của cách mạng tháng Hai là

Xem đáp án

Đáp án A

Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai thắng lợi. Tuy nhiên lại xuất hiện tình trạng phức tạp chưa từng có diễn ra tại nước Nga. đó là tính trạng hai chính quyền song song tồn tại: Chính phủ tư sản lâm thời Xô viết và Xô viết đại biểu cho công nhân, nông dân và binh lính


Câu 4:

Một trong những yếu tố tác động đến sự hình thành trật tự thế giới sau Chiến tranh lạnh là

Xem đáp án

Đáp án B

Sau chiến tranh lạnh, với sự phát triển của các lực lượng cách mạng, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội đã góp phần đắc lực làm cho nhân tố làm cho xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển là xu thế chủ đạo của thế giới sau chiến tranh lạnh


Câu 5:

Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu trong đầu thập niên 90 (thế kỷ XX)?

Xem đáp án

Đáp án A

Có 4 nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ cảu chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, trong đó nguyên nhân đầu tiên quan trọng nhất là: đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí, cơ chế tập trung quan liêu bao cấp làm cho sản xuất trì trệ, đời sống nhân dân không được cải thiện. Cụ thể là:

- Khi đất nước lâm vào khủng hoảng, đặc biệt trầm trọng từ cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973, nhà nước chưa có đóii sách kịp thời để khắc phục.

- Khi thực hiện cải tổ lại mắc nhiều sai lầm:

+ Chuyển sang nền kinh tế thị trường quá vội vã => kinh tế rối loạn, thu nhập quốc dân giám sút.

+ Những cải cách về chính trị làm cho đất nước rối ren hơn. Thực hiện đa nguyên chính trị làm xuất hiện nhiều đảng phái chính trị đối lập làm suy yếu vai trò lãnh đạo của nhà nước Xô viết và Đảng Cộng sản Liên Xô.

=> Năm 1991, Goócbachốp từ chức tổng thống, lá cờ búa liềm bị hạ xuống, đánh dấu sự chấm dứt chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận