Câu hỏi:

13/02/2020 2,415

Nội dung nào sau đây thuộc cuộc tống tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968?

1. Làm lung lay ý chí xâm lược của Mỹ.

2. Buộc Mỹ chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc.

3. Buộc Mỹ rút quân về nước.

4. Buộc Mỹ tuyên bố “Mỹ hóa” chiến tranh xâm lược

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 đã làm lung lay ý chí xâm lược của Mĩ, buộc Mĩ phải tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược, chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc, chấp nhận đến bàn đàm phán ở Pari để bàn về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.

Chọn: A

Chú ý:

3. Buộc Mỹ rút quân về nước (Ý nghĩa của Hiệp định Pari năm 1973)

4. Buộc Mỹ tuyên bố “Mỹ hóa” chiến tranh xâm lược (Ý nghĩa của cuộc Tiến công chiến lược năm 1972)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhận xét nào dưới đây phù hợp với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem đáp án » 13/02/2020 15,477

Câu 2:

Nội dung nào không phải là ý nghĩa của Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam

Xem đáp án » 13/02/2020 11,380

Câu 3:

Vì sao Nguyễn Ái Quốc không đi theo con đường cách mạng mà các vị tiền bối đã chọn?

Xem đáp án » 13/02/2020 10,158

Câu 4:

Điểm giống nhau giữa chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 với chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 là

Xem đáp án » 13/02/2020 9,894

Câu 5:

Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) của Mỹ ở miền Nam Việt Nam thuộc học thuyết nào sau đây trong chiến lược toàn cầu?

Xem đáp án » 13/02/2020 7,224

Câu 6:

Ý nào sau đây không phản ánh được điểm mới của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” so với các chiến lược trước đó?

Xem đáp án » 13/02/2020 3,769

Câu 7:

Chiến dịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975 vì lý do gì dưới đây?

Xem đáp án » 13/02/2020 3,520

Bình luận


Bình luận