Câu hỏi:

13/02/2020 9,885

Điểm giống nhau giữa chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 với chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

- Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954): buộc Pháp phải kí Hiệp định Giơnevơ, đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

- Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” (1972): buộc Mĩ phải kí Hiệp định Pari và rút quân về nước.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhận xét nào dưới đây phù hợp với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem đáp án » 13/02/2020 15,457

Câu 2:

Nội dung nào không phải là ý nghĩa của Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam

Xem đáp án » 13/02/2020 11,373

Câu 3:

Vì sao Nguyễn Ái Quốc không đi theo con đường cách mạng mà các vị tiền bối đã chọn?

Xem đáp án » 13/02/2020 10,154

Câu 4:

Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) của Mỹ ở miền Nam Việt Nam thuộc học thuyết nào sau đây trong chiến lược toàn cầu?

Xem đáp án » 13/02/2020 7,218

Câu 5:

Ý nào sau đây không phản ánh được điểm mới của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” so với các chiến lược trước đó?

Xem đáp án » 13/02/2020 3,769

Câu 6:

Chiến dịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975 vì lý do gì dưới đây?

Xem đáp án » 13/02/2020 3,515

Bình luận


Bình luận