8 Đề luyện thi THPTQG môn Lịch sử cức hay có lời giải chi tiết (P1)

  • 11926 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Nhận xét nào sau đây không đúng về ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám 1945?

Xem đáp án

Đáp án C

- Đáp án A, B, D: đều là ý nghĩa của cách mạng tháng Tám.

- Đáp án C: là ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam


Câu 2:

Thành tựu nổi bật về Khoa học – kĩ thuật của Mĩ trong năm 1969 là

Xem đáp án

Đáp án D

Năm 1969, Mĩ đã phóng thành công tàu vũ trụ Apolo 11 đưa nhà phi hành gia Neil Amstrong và Buzz Aldrin lên mặt trăng


Câu 3:

Hoạt động nào đã giúp Nguyễn Ái Quốc xác định “muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào lực lượng của bản thân mình” ?

Xem đáp án

Đáp án D

- Cương lĩnh chính trị (đầu năm 1930): kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấ, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

- Luận cương chính trị (tháng 10-1930): đưa ra nhiệm vụ chiến lược là đánh đổ phong kiến và đế quốc => Nghĩa là đặt nhiệm vụ giai cấp lên trên nhiệm vụ dân tộc => Nặng về đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất


Câu 4:

Điểm khác về nhiệm vụ cách mạng của Luận cương tháng 10/1930 so với Cương Lĩnh tháng 2-1930 là gì?

Xem đáp án

Đáp án A

Ngày 18-6-1919, thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã gửi tới Hội nghị Vécxai Bản yêu sách của nhân dân An Nam, đòi Chính phủ Pháp và các nước đồng minh thừa nhận các quyền tự do, dân chủ và quyền bình đẩng và quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam.

=> Bản yêu sách không được chấp nhận => Nguyễn Ái Quốc đã xác định: “muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào lực lượng của bản thân mình


Câu 5:

Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hương Khê là ai?

Xem đáp án

Đáp án B

Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hương Khê là Phan Đình Phùng


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận