Câu hỏi:

13/02/2020 4,685

Điểm khác nhau cơ bản giữa Hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1946 với Hiệp định Giơnevơ ngày 21/7/1954:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Nếu như Hiệp định Sơ bộ 1946 Pháp mới chỉ công nhận Việt Nam là 1 quốc gia tự do mà còn bị ràng buộc với nước Pháp thì đến Hiệp định Giơnevơ 1954 lần đầu tiên một hiệp định quốc tế với sự tham gia của các nước lớn, phải công nhận đầy đủ các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam như: cấm đưa quân đội, nhân viên quân sự và vũ khí nước ngoài vào các nước Đông Dương và nhân dân Việt Nam sẽ tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước, được tổ chức vào tháng 7/1956. Điểm khác nhau cơ bản giữa Hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1949 với Hiệp định Giơnevơ ngày 21/7/1954: về quyền dân tộc cơ bản

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhân dân Liên Xô thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa với mục tiêu gì?

Xem đáp án » 13/02/2020 9,598

Câu 2:

Quan hệ quốc tế bắt đầu chuyển từ đối đầu sang đối thoại từ

Xem đáp án » 13/02/2020 9,595

Câu 3:

Hành động nào sau đây của Ngô Đình Diệm trong những năm 1954-1957 đã làm cho nhân dân ta hết sức bất bình?

Xem đáp án » 13/02/2020 4,726

Câu 4:

Tổ chức liên kết chính trị - kinh tế lớn nhất hành tinh là tổ chức nào?

Xem đáp án » 13/02/2020 2,017

Câu 5:

Trong bản Tạm ước 14/9/1946, ta đã nhân nhượng cho Pháp quyền lợi nào

Xem đáp án » 13/02/2020 1,963

Câu 6:

Ngày 30 - 10 - 1947 đã ghi dấu chiến thắng nào trong Chiến dịch Việt Bắc của quân ta?

Xem đáp án » 13/02/2020 1,354

Bình luận


Bình luận