Câu hỏi:

13/02/2020 4,772

Hành động nào sau đây của Ngô Đình Diệm trong những năm 1954-1957 đã làm cho nhân dân ta hết sức bất bình?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, Mĩ cấu kết với Ngô Đình Diệm ngang nhiên phá hoại hiệp định này nhằm biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mĩ, tiền đồn chống CNXH ở Đông Nam Á. Bắt đầu bằng việc đưa Ngô Đình Diệm lên làm thủ tướng của chính quyền bù nhìn ở miền Nam Việt Nam, lôi kéo hàng loạt quốc gia tham gia liên minh quân sự ở Đông Nam Á (SEATO) và ngang nhiên đặt miền Nam Việt Nam dưới sự bảo trợ của khối này. Chưa hết, Mĩ còn xúi giục Ngô Đình Diệm phá hoại hiệp định Giơ-ne-vơ bằng cách từ chối hiệp thương tổng tuyển cử trong cả nướ , tổ chức bầu cử riêng rẽ ở miền Nam lập quốc hội lập hiến và ban hành Hiến pháp Việt Nam cộng hòa. Tuy nhiên, hành động trắng trợn nhất của Diệm khiến toàn thể nhân dân bất bình là năm 1957, Diệm tuyên bố ở Oa-sinh-tơn là "Biên giới Hoa kì kéo dài vĩ tuyến 17", như thế tức là đã ngang nhiên công nhận lãnh thổ miền Nam là thuộc Hoa Kì

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quan hệ quốc tế bắt đầu chuyển từ đối đầu sang đối thoại từ

Xem đáp án » 13/02/2020 9,781

Câu 2:

Nhân dân Liên Xô thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa với mục tiêu gì?

Xem đáp án » 13/02/2020 9,651

Câu 3:

Điểm khác nhau cơ bản giữa Hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1946 với Hiệp định Giơnevơ ngày 21/7/1954:

Xem đáp án » 13/02/2020 4,757

Câu 4:

Tổ chức liên kết chính trị - kinh tế lớn nhất hành tinh là tổ chức nào?

Xem đáp án » 13/02/2020 2,059

Câu 5:

Trong bản Tạm ước 14/9/1946, ta đã nhân nhượng cho Pháp quyền lợi nào

Xem đáp án » 13/02/2020 2,046

Câu 6:

Ngày 30 - 10 - 1947 đã ghi dấu chiến thắng nào trong Chiến dịch Việt Bắc của quân ta?

Xem đáp án » 13/02/2020 1,387

Bình luận


Bình luận