Câu hỏi:

13/02/2020 1,891

Đâu không phải là điều kiện bùng nổ của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

- Các đáp án A, B, C: đều là điều kiện khách quan và chủ quan quan trọng dẫn đến bùng nổ cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

- Đáp án D: Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương đã tạo ra cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc ở Đông Dương nhưng thời cơ tổng khởi nghĩa vẫn chưa chín muồi -> Đảng ta mới phát động cao trào kháng Nhật cứu nước.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cuộc đấu tranh công khai, hợp pháp trong những năm 1936-1939 thực chất là

Xem đáp án » 13/02/2020 25,557

Câu 2:

Điểm mới của phong trào 1930-1931 so với các phong trào cách mạng trước khi Đảng ra đời

Xem đáp án » 13/02/2020 21,155

Câu 3:

Mục đích hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là

Xem đáp án » 13/02/2020 14,109

Câu 4:

Học thuyết nào đánh dấu “sự quay trở về” châu Á của Nhật Bản?

Xem đáp án » 13/02/2020 10,059

Câu 5:

Đội Việt Nam giải phóng quân ra đời là sự hợp nhất của các tổ chức nào?

Xem đáp án » 13/02/2020 9,447

Câu 6:

Đảng Cộng sản ra đời do tác động của nhiều yếu tố. Yếu tố nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 13/02/2020 9,321

Câu 7:

Giai đoạn 1939-1945, Đảng chủ trương tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất vì

Xem đáp án » 13/02/2020 5,926

Bình luận


Bình luận