Câu hỏi:

14/06/2023 135

Nhận định nào sau đây đúng với tình hình phát triển kinh tế của Liên bang Nga?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B

Liên bang Nga có quy mô GDP khá lớn, năm 2020 đạt khoảng 1,5 nghìn tỉ USD (chiếm khoảng 1,7% GDP toàn cầu). Tốc độ tăng trưởng GDP không ổn định. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng các ngành dịch vụ (năm 2020, ngành dịch vụ tăng chiếm 56,1%, ngành công nghiệp có xu hướng giảm, đạt 29,9%, ngành nông nghiệp chỉ chiếm 4%) và các ngành có hàm lượng khoa học - kĩ thuật cao.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mặt hàng xuất khẩu nào sau đây chiếm tỉ lệ cao nhất của Liên bang Nga?

Xem đáp án » 14/06/2023 5,023

Câu 2:

Các ngành công nghiệp công nghệ cao tập trung chủ yếu ở

Xem đáp án » 14/06/2023 4,596

Câu 3:

Các ngành công nghiệp khai thác, sơ chế tập trung chủ yếu ở

Xem đáp án » 14/06/2023 3,677

Câu 4:

Ngành công nghiệp truyền thống của Liên bang Nga là

Xem đáp án » 14/06/2023 2,668

Câu 5:

Vùng kinh tế nào sau đây của Liên bang Nga giàu tài nguyên, công nghiệp phát triển nhưng nông nghiệp còn hạn chế?

Xem đáp án » 14/06/2023 2,178

Câu 6:

Cho bảng số liệu

GDP CỦA LIÊN BANG NGA QUA CÁC NĂM (Đơn vị: tỉ USD)

Năm

1991

1995

2000

2004

2010

2014

GDP

475,5

363,9

259,7

582,4

1 524,9

1 860,6

(Nguồn niên giám thống kê Việt Nam 2014, NXB Thống kê,2015)

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây là chính xác về GDP của Liên bang Nga ?

Xem đáp án » 14/06/2023 1,059

Câu 7:

Từ lâu, Liên bang Nga đã được coi là cường quốc về

Xem đáp án » 14/06/2023 1,050

Bình luận


Bình luận