Câu hỏi:

14/06/2023 147

Ngành công nghiệp truyền thống của Liên bang Nga là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn C

Công nghiệp đóng tàu là ngành truyền thống, Liên bang Nga đóng được nhiều loại tàu khác nhau như: tàu ngầm, tàu sân bay, tàu phá băng nguyên tử,... Trung tâm đóng tàu lớn nhất là Vla-đi-vô-xtốc.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mặt hàng xuất khẩu nào sau đây chiếm tỉ lệ cao nhất của Liên bang Nga?

Xem đáp án » 14/06/2023 5,021

Câu 2:

Các ngành công nghiệp công nghệ cao tập trung chủ yếu ở

Xem đáp án » 14/06/2023 4,584

Câu 3:

Các ngành công nghiệp khai thác, sơ chế tập trung chủ yếu ở

Xem đáp án » 14/06/2023 3,674

Câu 4:

Ngành công nghiệp truyền thống của Liên bang Nga là

Xem đáp án » 14/06/2023 2,667

Câu 5:

Vùng kinh tế nào sau đây của Liên bang Nga giàu tài nguyên, công nghiệp phát triển nhưng nông nghiệp còn hạn chế?

Xem đáp án » 14/06/2023 2,175

Câu 6:

Cho bảng số liệu

GDP CỦA LIÊN BANG NGA QUA CÁC NĂM (Đơn vị: tỉ USD)

Năm

1991

1995

2000

2004

2010

2014

GDP

475,5

363,9

259,7

582,4

1 524,9

1 860,6

(Nguồn niên giám thống kê Việt Nam 2014, NXB Thống kê,2015)

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây là chính xác về GDP của Liên bang Nga ?

Xem đáp án » 14/06/2023 1,058

Câu 7:

Từ lâu, Liên bang Nga đã được coi là cường quốc về

Xem đáp án » 14/06/2023 1,049

Bình luận


Bình luận