Câu hỏi:

13/02/2020 546

Sự kiện đã tạo nên sự phân chia đối lập về kinh tế và chính trị giữa các nước Tây Âu TBCN và các nước Đông Âu XHCN là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Kế hoạch Macsan là kế hoạch Mĩ giúp Tây Âu phục hồi nền kinh tế sau chiến tranh thế giới thứ hai. Thực chất là để lôi kéo các nước này vào phe chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác. Chính sách đối ngoại của Tây Âu giai đoạn đầu là liên minh chặt chẽ với Mĩ, tham gia khối quân sự NATO. Kinh tế các nước Tây Âu là kinh tế tư bản chủ nghĩa.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cuộc đấu tranh công khai, hợp pháp trong những năm 1936-1939 thực chất là

Xem đáp án » 13/02/2020 25,551

Câu 2:

Điểm mới của phong trào 1930-1931 so với các phong trào cách mạng trước khi Đảng ra đời

Xem đáp án » 13/02/2020 21,152

Câu 3:

Mục đích hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là

Xem đáp án » 13/02/2020 14,107

Câu 4:

Học thuyết nào đánh dấu “sự quay trở về” châu Á của Nhật Bản?

Xem đáp án » 13/02/2020 10,056

Câu 5:

Đội Việt Nam giải phóng quân ra đời là sự hợp nhất của các tổ chức nào?

Xem đáp án » 13/02/2020 9,446

Câu 6:

Đảng Cộng sản ra đời do tác động của nhiều yếu tố. Yếu tố nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 13/02/2020 9,319

Câu 7:

Giai đoạn 1939-1945, Đảng chủ trương tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất vì

Xem đáp án » 13/02/2020 5,924

Bình luận


Bình luận