Câu hỏi:

13/02/2020 4,500

Xã hội Việt Nam trong những năm 1930-1931 tồn tại những mâu thuẫn cơ bản nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Trong những năm 1930-1931, mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam ngày càng sâu sắc, trong đó có hai mâu thuẫn cơ bản là mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch 5 năm ở Liên Xô từ 1950 đến những năm 1970 là

Xem đáp án » 13/02/2020 38,232

Câu 2:

Việt Nam học tập được gì từ sự phát triển kinh tế của Nhật Bản?

Xem đáp án » 13/02/2020 17,824

Câu 3:

Lực lượng chủ yếu tham gia phong trào cách mạng 1930-1931 là giai cấp nào?

Xem đáp án » 13/02/2020 17,657

Câu 4:

Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của tổ chức ASEAN?

Xem đáp án » 13/02/2020 13,539

Câu 5:

Kẻ thù chính của nhân dân Việt Nam từ sau ngày 9-3-1945 là

Xem đáp án » 13/02/2020 10,095

Câu 6:

Sự kiện nào đã đánh dấu chủ nghĩa dâ kiểu cũ hoàn toàn sụp đổ ở châu Phi?

Xem đáp án » 13/02/2020 9,526

Câu 7:

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến chiến tranh lạnh là gì?

Xem đáp án » 13/02/2020 9,395

Bình luận


Bình luận