Câu hỏi:

18/08/2023 5,357

Một vật dao động với phương trình x = 5cos(4πt + π6) cm. Tại thời điểm t = 1 s hãy xác định li độ của dao động.

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tại t = 1 s ta có ωt + φ = 4π+π6rad

⇒ x = 5cos(4π + +π65cosπ6=5.32= 2,53 cm

Đáp án đúng là C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật dao động điều hòa với biên độ bằng 4 cm. Khi pha của dao động bằng π3 thì li độ của vật bằng:

Xem đáp án » 18/08/2023 5,510

Câu 2:

Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 6cm. Biết cứ 2s vật thực hiện được một dao động, tại thời điểm ban đầu vật đang ở vị trí biên dương. Xác định phương trình dao động của vật.

Xem đáp án » 18/08/2023 3,838

Câu 3:

Một vật dao động điều hòa với tần số góc bằng 2πrad/s trên quỹ đạo dài 8 cm. Biết pha ban đầu của dao động là π3rad. Li độ của vật ở thời điểm t = 0,25 s kể từ lúc bắt đầu dao động có giá trị bằng:

Xem đáp án » 18/08/2023 2,733

Câu 4:

Hai dao động điều hòa có cùng pha dao động. Điều nào sau đây là đúng khi nói về li độ của chúng:

Xem đáp án » 18/08/2023 2,551

Câu 5:

Cho một chất điểm dao động điều hòa với phương trình: x=3sinωt5π6cm(cm). Pha ban đầu của dao động nhận giá trị nào sau đây

Xem đáp án » 18/08/2023 2,466

Câu 6:

Cho một chất điểm M chuyển động tròn đều trên đường tròn có bán kính bằng 8 cm với vận tốc góc bằng 300 vòng/phút. Gọi P là hình chiếu của M xuống một đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo. Biên độ và chu kì dao động của điểm P tương ứng là

Xem đáp án » 18/08/2023 2,035

Bình luận


Bình luận