Câu hỏi:

18/08/2023 2,951

Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình vận tốc là v=3πcos3πt (cm/s). Gốc tọa độ ở vị trí cân bằng. Mốc thời gian được chọn vào lúc chất điểm có li độ và vận tốc là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đối chiếu với các phương trình tổng quát ta tính được:

x=Acos3πt+φv=x'=3πAsin3πt+φ=3πAcos3πt+φ+π2φ=π2A=1cm 

x0=1cos3π.0π2=0v0=3πcos3π.0=3πcm/s 

Đáp án đúng là B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm phát biểu sai khi nói về dao động điều hoà:

Xem đáp án » 18/08/2023 7,233

Câu 2:

Tìm phát biểu đúng khi nói về dao động điều hoà:

Xem đáp án » 18/08/2023 3,653

Câu 3:

Vận tốc và gia tốc của con lắc lò xo dao động điều hoà tại các thời điểm t1,t2 có giá trị tương ứng là v1 = 0,12 m/s, v2 = 0,16 m/s, a1= 0,64 m/s2, a2 = 0,48 m/s2. Biên độ và tần số góc dao động của con lắc là:

Xem đáp án » 18/08/2023 2,905

Câu 4:

Một quả cầu dao động điều hoà với biên độ 5 (cm), chu kỳ 0,4 (s). Tính vận tốc cùa quả cầu tại thời điểm vật có li độ 3 (cm) và đang chuyển động theo chiều dương.

Xem đáp án » 18/08/2023 2,112

Câu 5:

Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của gia tốc là

Xem đáp án » 18/08/2023 1,826

Câu 6:

Gia tốc của vật dao động điều hòa bằng không khi:

Xem đáp án » 18/08/2023 1,332

Bình luận


Bình luận