Câu hỏi:

18/08/2023 1,255

Đồ thị của dao động điều hòa là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đồ thị của dao động điều hòa là một đường hình sin.

Đáp án đúng là A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật dao động theo phương trình x=4.cosπt6 cm (t đo bằng giây). Tại thời điểm t1 li độ là 23cm và đang giảm. Tính li độ sau thời điểm t1 là 3 (s).

Xem đáp án » 18/08/2023 8,785

Câu 2:

Chọn phương án đúng nhất. Pha ban đầu của dao động điều hoà phụ thuộc vào

Xem đáp án » 18/08/2023 1,803

Câu 3:

Chu kì của dao động điều hòa là

Xem đáp án » 18/08/2023 1,756

Câu 4:

Một vật dao động điều hòa khi đang chuyển động từ vị trí cân bằng đến vị trí biên âm thì

Xem đáp án » 18/08/2023 398

Câu 5:

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của nó là 20 cm/s. Khi chất điểm có tốc độ là 10 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là 403cm/s2 . Biên độ dao động của chất điểm là

Xem đáp án » 18/08/2023 265

Câu 6:

Một vật dao động điều hòa có chu kì 2 s, biên độ 10 cm. Khi vật cách vị trí cân bằng 5 cm, tốc độ của nó bằng

Xem đáp án » 18/08/2023 232

Bình luận


Bình luận