Câu hỏi:

10/07/2019 23,049

Các đồng bằng châu thổ sông ở nước ta gồm có

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C.

Các đồng bằng châu thổ sông ở nước ta gồm có đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Đồng bằng sông Cửu Long là đồng bằng có diện tích lớn nhất ở nước ta, được bồi đắp phù sa bởi sông Mê Công; còn đồng bằng sông Hồng có diện tích lớn thứ 2, được bồi đắp phù sa bởi sông Hồng.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

So với đồng bằng sông Hồng thì đồng bằng sông Cửu Long

Xem đáp án » 11/07/2019 115,045

Câu 2:

Bề mặt đồng bằng sông Hồng bị chia cắt thành nhiều ô là do

Xem đáp án » 11/07/2019 72,933

Câu 3:

Đồng bằng châu thổ sông ở nước ta đều được thành tạo và phát triển do phù sa sông bồi tụ dần trên cơ sở

Xem đáp án » 11/07/2019 62,499

Câu 4:

Đặc điểm địa hình nổi bật nhất của đồng bằng sông Hồng là

Xem đáp án » 11/07/2019 62,342

Câu 5:

Ở nhiều đồng bằng ven biển miền Trung thường có sự phân chia thành 3 dải, lần lượt từ biển vào là

Xem đáp án » 11/07/2019 48,843

Câu 6:

Bề mặt đồng bằng sông Cửu Long có đặc điểm nổi bật là

Xem đáp án » 11/07/2019 47,366

Câu 7:

Ở đồng bằng sông Hồng, khu vực vẫn được bồi tụ phù sa vào mùa nước lũ là

Xem đáp án » 11/07/2019 44,576

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK