Câu hỏi:

26/10/2023 201

Ngữ cảnh là gì?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ngữ cảnh là bối cảnh ngôn ngữ mà ở đó sản phẩm ngôn ngữ (văn bản) được tạo ra trong hoạt động giao tiếp, đồng thời là bối cảnh cần dựa vào để lĩnh hội thấu đáo sản phẩm ngôn ngữ đó

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Văn cảnh là gì?

Xem đáp án » 26/10/2023 429

Câu 2:

Ngôn ngữ của ngữ cảnh là?

Xem đáp án » 26/10/2023 186

Câu 3:

Ngữ cảnh có vai trò như thế nào đối với người nghe (đọc) và quá trình lĩnh hội văn bản?

Xem đáp án » 26/10/2023 154

Câu 4:

Bối cảnh giao tiếp hẹp được hiểu là gì?

Xem đáp án » 26/10/2023 138

Câu 5:

Trong giao tiếp, khi một người nói – một người nghe được gọi là gì?

Xem đáp án » 26/10/2023 126

Câu 6:

Bối cảnh rộng được hiểu là gì?

Xem đáp án » 26/10/2023 119

Bình luận


Bình luận