Câu hỏi:

26/10/2023 141

Bối cảnh giao tiếp hẹp được hiểu là gì?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Bối cảnh giao tiếp hẹp (còn gọi là bối cảnh tình huống): đó là thời gian, địa điểm cụ thể, tình huống cụ thể

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Văn cảnh là gì?

Xem đáp án » 26/10/2023 432

Câu 2:

Ngữ cảnh là gì?

Xem đáp án » 26/10/2023 203

Câu 3:

Ngôn ngữ của ngữ cảnh là?

Xem đáp án » 26/10/2023 186

Câu 4:

Ngữ cảnh có vai trò như thế nào đối với người nghe (đọc) và quá trình lĩnh hội văn bản?

Xem đáp án » 26/10/2023 155

Câu 5:

Trong giao tiếp, khi một người nói – một người nghe được gọi là gì?

Xem đáp án » 26/10/2023 126

Câu 6:

Bối cảnh rộng được hiểu là gì?

Xem đáp án » 26/10/2023 119

Bình luận


Bình luận