Câu hỏi:

26/10/2023 162

Ngữ cảnh có vai trò như thế nào đối với người nghe (đọc) và quá trình lĩnh hội văn bản?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Vai trò của ngữ cảnh đối với người nghe (đọc) và quá trình lĩnh hội văn bản là: ngữ cảnh là căn cứ để lĩnh hội, phân tích, đnáh giá nội dung, hình thức của văn bản

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Văn cảnh là gì?

Xem đáp án » 26/10/2023 447

Câu 2:

Ngữ cảnh là gì?

Xem đáp án » 26/10/2023 209

Câu 3:

Ngôn ngữ của ngữ cảnh là?

Xem đáp án » 26/10/2023 188

Câu 4:

Bối cảnh giao tiếp hẹp được hiểu là gì?

Xem đáp án » 26/10/2023 147

Câu 5:

Trong giao tiếp, khi một người nói – một người nghe được gọi là gì?

Xem đáp án » 26/10/2023 127

Câu 6:

Bối cảnh rộng được hiểu là gì?

Xem đáp án » 26/10/2023 120

Bình luận


Bình luận