Câu hỏi:

30/10/2023 80

Làm tròn 6 925,417 đến hàng chục ta được

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Vì số 6 925,417 có chữ số ở hàng đơn vị là 5 = 5 nên chữ số hàng chục tăng 1 đơn vị, hàng đơn vị thay bằng chữ số 0 và bỏ tất cả các chữ số hàng thập phân.

Vậy 6 925,417 làm tròn đến hàng chục ta được 6 925,417 6 930.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Làm tròn số 3 759,43 đến hàng đơn vị ta được

Xem đáp án » 30/10/2023 478

Câu 2:

Làm tròn 12,9999 đến hàng phần trăm ta được

Xem đáp án » 30/10/2023 405

Câu 3:

Làm tròn – 685,72 đến hàng đơn vị ta được

Xem đáp án » 30/10/2023 247

Câu 4:

Một túi táo có khối lượng là 2,5 pound. Cho biết 1 pound ≈ 2,20462 kg. Hỏi túi táo khoảng bao nhiêu kg (làm tròn đến hàng phần mười)?

Xem đáp án » 30/10/2023 181

Câu 5:

Làm tròn 2 399,1 đến hàng chục ta được

Xem đáp án » 30/10/2023 169

Câu 6:

Làm tròn – 240,9915 đến hàng phần mười ta được

Xem đáp án » 30/10/2023 147

Câu 7:

Làm tròn 72,137 được kết quả 72,1. Ta đã làm tròn số đến hàng nào?

Xem đáp án » 30/10/2023 142

Bình luận


Bình luận