Câu hỏi:

30/10/2023 182

Một túi táo có khối lượng là 2,5 pound. Cho biết 1 pound ≈ 2,20462 kg. Hỏi túi táo khoảng bao nhiêu kg (làm tròn đến hàng phần mười)?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Một túi táo khoảng: 2,5 . 2,20462 = 5,51155 (kg).

Chữ số ở hàng làm tròn (hàng phần mười) của số 5,51155 là chữ số 5.

Vì chữ số bên phải của chữ số 5 là 1 < 5.

Nên ta giữ nguyên chữ số 5 và bỏ đi tất cả các số phía sau chữ số ở hàng làm tròn (vì ở hàng thập phân).

Do đó khi làm tròn số 5,51155 đến hàng phần mười, ta được số 5,5.

Vậy một túi táo 2,5 pound có khối lượng khoảng 5,5 kg.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Làm tròn số 3 759,43 đến hàng đơn vị ta được

Xem đáp án » 30/10/2023 479

Câu 2:

Làm tròn 12,9999 đến hàng phần trăm ta được

Xem đáp án » 30/10/2023 406

Câu 3:

Làm tròn – 685,72 đến hàng đơn vị ta được

Xem đáp án » 30/10/2023 247

Câu 4:

Làm tròn 2 399,1 đến hàng chục ta được

Xem đáp án » 30/10/2023 170

Câu 5:

Làm tròn – 240,9915 đến hàng phần mười ta được

Xem đáp án » 30/10/2023 147

Câu 6:

Làm tròn 72,137 được kết quả 72,1. Ta đã làm tròn số đến hàng nào?

Xem đáp án » 30/10/2023 142

Bình luận


Bình luận