Câu hỏi:

30/10/2023 155

Làm tròn – 240,9915 đến hàng phần mười ta được

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Số đối của số – 240,9915 là số 240,9915.

Vì số 240,9915 có chữ số ở hàng phần trăm là 9 > 5 nên chữ số hàng phần mười tăng 1 đơn vị và bỏ tất cả chữ số từ hàng phần trăm.

Do đó 240,9915 làm tròn đến hàng trăm ta được 240,9915 241,0.

Vậy – 240,9915 làm tròn đến hàng trăm ta được – 240,9915 – 241,0.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Làm tròn số 3 759,43 đến hàng đơn vị ta được

Xem đáp án » 30/10/2023 495

Câu 2:

Làm tròn 12,9999 đến hàng phần trăm ta được

Xem đáp án » 30/10/2023 414

Câu 3:

Làm tròn – 685,72 đến hàng đơn vị ta được

Xem đáp án » 30/10/2023 253

Câu 4:

Một túi táo có khối lượng là 2,5 pound. Cho biết 1 pound ≈ 2,20462 kg. Hỏi túi táo khoảng bao nhiêu kg (làm tròn đến hàng phần mười)?

Xem đáp án » 30/10/2023 196

Câu 5:

Làm tròn 2 399,1 đến hàng chục ta được

Xem đáp án » 30/10/2023 176

Câu 6:

Làm tròn 72,137 được kết quả 72,1. Ta đã làm tròn số đến hàng nào?

Xem đáp án » 30/10/2023 152

Bình luận


Bình luận