Câu hỏi:

08/11/2023 403

Cho biểu đồ về thủy sản nuôi trồng của nước ta năm 2010 và 2017.

Cho biểu đồ về thủy sản nuôi trồng của nước ta năm 2010 và 2017.   Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018 Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây? A. Quy mô và cơ cấu sản lượng thủy sản nuôi trồng nước ta.  B. Chuyển dịch cơ cấu sản lượng thủy sản nuôi trồng nước ta.  C. Tình hình phát triển sản lượng thủy sản nuôi trồng nước ta. D. Tốc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản nuôi trồng nước ta. (ảnh 1)

Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nhận dạng biểu đồ là dạng hình tròn thể hiện tỉ trọng của các đối tượng địa lí và bán kính khác nhau → Biểu đồ trên thể hiện quy mô và cơ cấu sản lượng thủy sản nuôi trồng nước ta.

Cách khác: Học sinh sử dụng phương pháp phân tích để loại trừ phương án nhiễu

- Loại phương án C và D vì biểu đồ là dạng hình tròn nên sẽ không thể hiện tình hình phát triển cũng như tốc độ tăng trưởng.

- Loại phương án B vì mặc dù nội dung phương án có từ khóa cơ cấu nhưng chỉ có mốc thời gian là 2010 và 2017 không đủ để đánh giá sự chuyển dịch.

Vì vậy, phương án cần chọn là phương án A. Quy mô và cơ cấu sản lượng thủy sản nuôi trồng nước ta.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào sau đây phản ánh tính sáng tạo trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo năm 1930?

Xem đáp án » 08/11/2023 2,387

Câu 2:

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S):x2+y2+z22x+2z2=0 và các điểm A(0;1;1), B(1;2;3),C(1;0;3). Điểm D thuộc mặt cầu (S). Thể tích tứ diện ABCD lớn nhất bằng:

Xem đáp án » 08/11/2023 2,180

Câu 3:

Trong câu (4), cụm từ “kiểu thơm” thể hiện biện pháp tu từ nghệ thuật nào?

Xem đáp án » 08/11/2023 1,974

Câu 4:

Hình vẽ dưới đây mô tả số bệnh nhân nhiễm Covid khỏi bệnh và ra viện ở tỉnh Bắc Giang từ ngày 01/7/2021 đến 15/7/2021.

Số bệnh nhân ra viện và số ca mắc Covid-19 tỉnh Bắc Giang

(Thời gian tù ngày 01/7 đến 17 giờ 00'ngày 15/7/2021)

Hình vẽ dưới đây mô tả số bệnh nhân nhiễm Covid khỏi bệnh và ra viện ở tỉnh Bắc Giang từ ngày 01/7/2021 đến 15/7/2021. Số bệnh nhân ra viện và số ca mắc Covid-19 tỉnh Bắc Giang (Thời gian tù ngày 01/7 đến 17 giờ 00'ngày 15/7/2021)   (Nguồn: https://bacgiang.gov.vn/) Từ ngày 06/7/2021 đến ngày 15/7/2021, ngày nào tỉnh Bắc Giang có số người nhiễm Covid khỏi bệnh được ra viện nhiều nhất? A.  .	B.  .	C.  .	D. 09/7/2021. (ảnh 1)

(Nguồn: https://bacgiang.gov.vn/)

Từ ngày 06/7/2021 đến ngày 15/7/2021, ngày nào tỉnh Bắc Giang có số người nhiễm Covid khỏi bệnh được ra viện nhiều nhất?

Xem đáp án » 05/11/2023 1,613

Câu 5:

Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P):x+y+z3=0 và đường thẳng d:x1=y+12=z21 Hình chiếu vuông góc của d trên (P) có phương trình là:

Xem đáp án » 07/11/2023 1,431

Câu 6:

Nhà thơ nào KHÔNG thuộc thế hệ các nhà thơ trưởng thành trong thời kì kháng chiến chống Mĩ.

Xem đáp án » 08/11/2023 1,125

Câu 7:

Ý chính của đoạn trích là gì?

Xem đáp án » 08/11/2023 1,031

Bình luận


Bình luận