Đề thi thử ĐGNL ĐHQG Hà Nội năm 2023-2024 (Đề 23)

  • 115 lượt thi

  • 150 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 3:

Phương trình log2(x5)=4 có nghiệm là:

Xem đáp án

Phương trình log2(x5)=4x5=24x=21.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận