Câu hỏi:

08/11/2023 230

Để xác định nồng độ của các muối NaHCO3 và Na2CO3 trong một dung dịch hỗn hợp của chúng (dung dịch A), người ta làm các thí nghiệm như sau:

- Thí nghiệm 1: Lấy 25 ml dung dịch A cho tác dụng với 100 ml dung dịch HCl 1 M, sau đó trung hòa lượng axit dư bằng lượng vừa đủ 14,00 ml dung dịch NaOH 2,00 M.

- Thí nghiệm 2: Lấy 25 ml dung dịch A cho tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2. Lọc bỏ kết tủa mới tạo thành, thu lấy nước lọc và nước rửa gộp lại rồi cho tác dụng với lượng vừa đủ 26,00 ml dung dịch HCl 1M.

Nồng độ mol của các muối NaHCO3 và Na2CO3 trong dung dịch A lần lượt là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Để xác định nồng độ của các muối NaHCO3 và Na2CO3 trong một dung dịch hỗn hợp của chúng (dung dịch A), người ta làm các thí nghiệm như sau: - Thí nghiệm 1: Lấy 25 ml dung dịch A cho tác dụng với 100 ml dung dịch HCl 1 M, sau đó trung hòa lượng axit dư bằng lượng vừa đủ 14,00 ml dung dịch NaOH 2,00 M. - Thí nghiệm 2: Lấy 25 ml dung dịch A cho tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2. Lọc bỏ kết tủa mới tạo thành, thu lấy nước lọc và nước rửa gộp lại rồi cho tác dụng với lượng vừa đủ 26,00 ml dung dịch HCl 1M. Nồng độ mol của các muối NaHCO3 và Na2CO3 trong dung dịch A lần lượt là: A. 1,04 M và 0,92 M.				B. 1,42 M và 0,82 M. C. 0,72 M và 1,52 M.				D. 2,22 M và 1,93 M. (ảnh 1)

Để xác định nồng độ của các muối NaHCO3 và Na2CO3 trong một dung dịch hỗn hợp của chúng (dung dịch A), người ta làm các thí nghiệm như sau: - Thí nghiệm 1: Lấy 25 ml dung dịch A cho tác dụng với 100 ml dung dịch HCl 1 M, sau đó trung hòa lượng axit dư bằng lượng vừa đủ 14,00 ml dung dịch NaOH 2,00 M. - Thí nghiệm 2: Lấy 25 ml dung dịch A cho tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2. Lọc bỏ kết tủa mới tạo thành, thu lấy nước lọc và nước rửa gộp lại rồi cho tác dụng với lượng vừa đủ 26,00 ml dung dịch HCl 1M. Nồng độ mol của các muối NaHCO3 và Na2CO3 trong dung dịch A lần lượt là: A. 1,04 M và 0,92 M.				B. 1,42 M và 0,82 M. C. 0,72 M và 1,52 M.				D. 2,22 M và 1,93 M. (ảnh 2)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào sau đây phản ánh tính sáng tạo trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo năm 1930?

Xem đáp án » 08/11/2023 2,387

Câu 2:

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S):x2+y2+z22x+2z2=0 và các điểm A(0;1;1), B(1;2;3),C(1;0;3). Điểm D thuộc mặt cầu (S). Thể tích tứ diện ABCD lớn nhất bằng:

Xem đáp án » 08/11/2023 2,180

Câu 3:

Trong câu (4), cụm từ “kiểu thơm” thể hiện biện pháp tu từ nghệ thuật nào?

Xem đáp án » 08/11/2023 1,974

Câu 4:

Hình vẽ dưới đây mô tả số bệnh nhân nhiễm Covid khỏi bệnh và ra viện ở tỉnh Bắc Giang từ ngày 01/7/2021 đến 15/7/2021.

Số bệnh nhân ra viện và số ca mắc Covid-19 tỉnh Bắc Giang

(Thời gian tù ngày 01/7 đến 17 giờ 00'ngày 15/7/2021)

Hình vẽ dưới đây mô tả số bệnh nhân nhiễm Covid khỏi bệnh và ra viện ở tỉnh Bắc Giang từ ngày 01/7/2021 đến 15/7/2021. Số bệnh nhân ra viện và số ca mắc Covid-19 tỉnh Bắc Giang (Thời gian tù ngày 01/7 đến 17 giờ 00'ngày 15/7/2021)   (Nguồn: https://bacgiang.gov.vn/) Từ ngày 06/7/2021 đến ngày 15/7/2021, ngày nào tỉnh Bắc Giang có số người nhiễm Covid khỏi bệnh được ra viện nhiều nhất? A.  .	B.  .	C.  .	D. 09/7/2021. (ảnh 1)

(Nguồn: https://bacgiang.gov.vn/)

Từ ngày 06/7/2021 đến ngày 15/7/2021, ngày nào tỉnh Bắc Giang có số người nhiễm Covid khỏi bệnh được ra viện nhiều nhất?

Xem đáp án » 05/11/2023 1,613

Câu 5:

Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P):x+y+z3=0 và đường thẳng d:x1=y+12=z21 Hình chiếu vuông góc của d trên (P) có phương trình là:

Xem đáp án » 07/11/2023 1,431

Câu 6:

Nhà thơ nào KHÔNG thuộc thế hệ các nhà thơ trưởng thành trong thời kì kháng chiến chống Mĩ.

Xem đáp án » 08/11/2023 1,125

Câu 7:

Ý chính của đoạn trích là gì?

Xem đáp án » 08/11/2023 1,031

Bình luận


Bình luận