Câu hỏi:

08/11/2023 19

Nếu xuất hiện một đột biến điểm ở opêron Lac của vi khuẩn E. coli thì phát biểu nào sau đây đúng?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

A. Sai, do cụm gen Z, Y, A đều được điều hòa bởi một trình tự điều hòa chung do vậy nếu chuỗi polypeptide gen gen A vẫn được tạo ra chứng tỏ cả đoạn mARN chứa 3 gen Z, Y, A đều được tạo ra qua quá trình phiên mã.

B. Sai, đột biến tại vùng O của operon khiến protein ức chế không bám được vào operator làm cho operon không bị ức chế phiên mã và do vậy enzyme ARN polymerase sẽ tham gia phiên mã và quá trình phiên mã được thực hiện.

C. Sai, đột biến xảy ra ở vùng P của gen điều hòa có thể khiến enzyme ARN polymerase không phiên mã được gen điều hòa và do đó không tạo ra protein ức chế, khi đó operon không bị ức chế và được phiên mã.

D. Đúng, giống như giải thích ý A, do cụm gen Z, Y, A được điều khiển bởi cùng 1 trình tự điều hòa và do đó nếu gen Y không được phiên mã thì gen Z và A cũng không được phiên mã.

→Đáp án: D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào sau đây phản ánh tính sáng tạo trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo năm 1930?

Xem đáp án » 08/11/2023 2,382

Câu 2:

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S):x2+y2+z22x+2z2=0 và các điểm A(0;1;1), B(1;2;3),C(1;0;3). Điểm D thuộc mặt cầu (S). Thể tích tứ diện ABCD lớn nhất bằng:

Xem đáp án » 08/11/2023 2,166

Câu 3:

Trong câu (4), cụm từ “kiểu thơm” thể hiện biện pháp tu từ nghệ thuật nào?

Xem đáp án » 08/11/2023 1,934

Câu 4:

Hình vẽ dưới đây mô tả số bệnh nhân nhiễm Covid khỏi bệnh và ra viện ở tỉnh Bắc Giang từ ngày 01/7/2021 đến 15/7/2021.

Số bệnh nhân ra viện và số ca mắc Covid-19 tỉnh Bắc Giang

(Thời gian tù ngày 01/7 đến 17 giờ 00'ngày 15/7/2021)

Hình vẽ dưới đây mô tả số bệnh nhân nhiễm Covid khỏi bệnh và ra viện ở tỉnh Bắc Giang từ ngày 01/7/2021 đến 15/7/2021. Số bệnh nhân ra viện và số ca mắc Covid-19 tỉnh Bắc Giang (Thời gian tù ngày 01/7 đến 17 giờ 00'ngày 15/7/2021)   (Nguồn: https://bacgiang.gov.vn/) Từ ngày 06/7/2021 đến ngày 15/7/2021, ngày nào tỉnh Bắc Giang có số người nhiễm Covid khỏi bệnh được ra viện nhiều nhất? A.  .	B.  .	C.  .	D. 09/7/2021. (ảnh 1)

(Nguồn: https://bacgiang.gov.vn/)

Từ ngày 06/7/2021 đến ngày 15/7/2021, ngày nào tỉnh Bắc Giang có số người nhiễm Covid khỏi bệnh được ra viện nhiều nhất?

Xem đáp án » 11/07/2024 1,611

Câu 5:

Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P):x+y+z3=0 và đường thẳng d:x1=y+12=z21 Hình chiếu vuông góc của d trên (P) có phương trình là:

Xem đáp án » 07/11/2023 1,411

Câu 6:

Nhà thơ nào KHÔNG thuộc thế hệ các nhà thơ trưởng thành trong thời kì kháng chiến chống Mĩ.

Xem đáp án » 08/11/2023 1,086

Câu 7:

Ý chính của đoạn trích là gì?

Xem đáp án » 08/11/2023 1,018

Bình luận


Bình luận