Câu hỏi:

08/11/2023 137

Trong kĩ thuật vi nhân giống ở thực vật từ một cây ban đầu làm vật liệu nhân giống (kĩ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật để tạo ra các cây giống con), về mặt lí thuyết các cây giống được tạo ra

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trong kĩ thuật nuôi cấy mô tế bào nhằm mục đích nhân giống cây trồng, các cây giống ban đầu có năng suất cao, phẩm chất tốt được dùng làm vật liệu khởi đầu. Các mô sống (chủ yếu là đỉnh sinh trưởng, chồi ngọn của cây) được tách để lấy mô phân sinh và thực hiện các bước nuôi cấy mô. Quy trình này dựa trên quá trình nguyên phân của tế bào thực vật. Do đó:

A. Sai, các cây giống sinh ra có kiểu gen giống nhau nên không có phổ biến dị phong phú.

B. Đúng, các cây con sinh ra có kiểu gen giống nhau và giống cây ban đầu do đó duy trì được đặc tính của cây ban đầu.

C. Sai, dù có kiểu gen giống nhau nhưng khi được trồng trong các điều kiện môi trường khác nhau thì do thường biến chúng sẽ tạo ra các kiểu hình khác nhau (hiện tượng thường biến hay tính mềm dẻo kiểu hình).

D. Sai, các cá thể sinh ra vẫn duy trì đặc tính của cây ban đầu, nếu cây ban đầu có thể sinh sản hữu tính được thì chủng hoàn toàn có thể sinh sản hữu tính, trừ cây không sinh sản hữu tính được như chuối chẳng hạn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào sau đây phản ánh tính sáng tạo trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo năm 1930?

Xem đáp án » 08/11/2023 2,385

Câu 2:

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S):x2+y2+z22x+2z2=0 và các điểm A(0;1;1), B(1;2;3),C(1;0;3). Điểm D thuộc mặt cầu (S). Thể tích tứ diện ABCD lớn nhất bằng:

Xem đáp án » 08/11/2023 2,171

Câu 3:

Trong câu (4), cụm từ “kiểu thơm” thể hiện biện pháp tu từ nghệ thuật nào?

Xem đáp án » 08/11/2023 1,945

Câu 4:

Hình vẽ dưới đây mô tả số bệnh nhân nhiễm Covid khỏi bệnh và ra viện ở tỉnh Bắc Giang từ ngày 01/7/2021 đến 15/7/2021.

Số bệnh nhân ra viện và số ca mắc Covid-19 tỉnh Bắc Giang

(Thời gian tù ngày 01/7 đến 17 giờ 00'ngày 15/7/2021)

Hình vẽ dưới đây mô tả số bệnh nhân nhiễm Covid khỏi bệnh và ra viện ở tỉnh Bắc Giang từ ngày 01/7/2021 đến 15/7/2021. Số bệnh nhân ra viện và số ca mắc Covid-19 tỉnh Bắc Giang (Thời gian tù ngày 01/7 đến 17 giờ 00'ngày 15/7/2021)   (Nguồn: https://bacgiang.gov.vn/) Từ ngày 06/7/2021 đến ngày 15/7/2021, ngày nào tỉnh Bắc Giang có số người nhiễm Covid khỏi bệnh được ra viện nhiều nhất? A.  .	B.  .	C.  .	D. 09/7/2021. (ảnh 1)

(Nguồn: https://bacgiang.gov.vn/)

Từ ngày 06/7/2021 đến ngày 15/7/2021, ngày nào tỉnh Bắc Giang có số người nhiễm Covid khỏi bệnh được ra viện nhiều nhất?

Xem đáp án » 05/11/2023 1,613

Câu 5:

Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P):x+y+z3=0 và đường thẳng d:x1=y+12=z21 Hình chiếu vuông góc của d trên (P) có phương trình là:

Xem đáp án » 07/11/2023 1,421

Câu 6:

Nhà thơ nào KHÔNG thuộc thế hệ các nhà thơ trưởng thành trong thời kì kháng chiến chống Mĩ.

Xem đáp án » 08/11/2023 1,099

Câu 7:

Ý chính của đoạn trích là gì?

Xem đáp án » 08/11/2023 1,027

Bình luận


Bình luận