Câu hỏi:

08/11/2023 229

Cho đa thức G(x) = – 3x2 + 5x6 – 7x. Giá trị của G(–1) là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

Thay x = – 1 vào đa thức G(x), ta được:

G(– 1) = – 3.( – 1)2 + 5.( – 1)6 – 7.( – 1) = – 3 + 5 + 7 = 9

Vậy với x = –1 thì A = 9.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thu gọn B(x) = – 4x5 – 3x – 2 + 7x3 + 4x5 + 2 rồi tìm giá trị của B(5) ta được kết quả là

Xem đáp án » 08/11/2023 117

Câu 2:

Cho A(y) = 7y2 – 3y + 2 thì giá trị của  A23 

Xem đáp án » 08/11/2023 100

Câu 3:

Giá trị của biểu thức B(x) = x3 + 2x4 – 5x2 + 6x + 3 với x = 1 là

Xem đáp án » 08/11/2023 99

Câu 4:

Cho đa thức A = x4 – 4x3 + x – 3x2 + 1. Giá trị của biểu thức A tại x = – 2 là

Xem đáp án » 08/11/2023 98

Câu 5:

Giá trị của đa thức P(x) = – 3x + 6 tại x =  12 

Xem đáp án » 08/11/2023 98

Câu 6:

Cho đa thức P(x) = 6x3 – 6x2 – 3x + 2. Giá trị của P(2) là

Xem đáp án » 08/11/2023 85

Bình luận


Bình luận