Câu hỏi:

08/11/2023 103

Giá trị của đa thức P(x) = – 3x + 6 tại x =  12 

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho đa thức G(x) = – 3x2 + 5x6 – 7x. Giá trị của G(–1) là

Xem đáp án » 08/11/2023 230

Câu 2:

Thu gọn B(x) = – 4x5 – 3x – 2 + 7x3 + 4x5 + 2 rồi tìm giá trị của B(5) ta được kết quả là

Xem đáp án » 08/11/2023 117

Câu 3:

Cho A(y) = 7y2 – 3y + 2 thì giá trị của  A23 

Xem đáp án » 08/11/2023 103

Câu 4:

Giá trị của biểu thức B(x) = x3 + 2x4 – 5x2 + 6x + 3 với x = 1 là

Xem đáp án » 08/11/2023 101

Câu 5:

Cho đa thức A = x4 – 4x3 + x – 3x2 + 1. Giá trị của biểu thức A tại x = – 2 là

Xem đáp án » 08/11/2023 100

Câu 6:

Cho đa thức P(x) = 6x3 – 6x2 – 3x + 2. Giá trị của P(2) là

Xem đáp án » 08/11/2023 86

Bình luận


Bình luận