Câu hỏi:

08/11/2023 82

Giá trị số tự nhiên n để phép chia xn : x6 thực hiện được là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Để phép chia xn : x6 thực hiện được thì n , n – 6 ≥ 0 hay n ≥ 6, n .

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kết quả của phép chia 15x3y4 : 5x2y2 là

Xem đáp án » 08/11/2023 175

Câu 2:

Cho hai biểu thức  A=3a2b3ab32; B=a2b4. Khi đó A : B bằng

Xem đáp án » 08/11/2023 106

Câu 3:

Thương của phép chia (xy)6 : (2xy)4 bằng

Xem đáp án » 08/11/2023 104

Câu 4:

Chia đơn thức (–3x)5 cho đơn thức (–3x)2 ta được kết quả là

Xem đáp án » 08/11/2023 99

Câu 5:

Giá trị số tự nhiên n để phép chia x2n : x4 thực hiện được là:

Xem đáp án » 08/11/2023 99

Câu 6:

Cho hai đơn thức: B = 4x4y4 ; C = xn – 1y4. Điều kiện của số tự nhiên n (n > 0) để đơn thức B chia hết đơn thức C là

Xem đáp án » 08/11/2023 97

Câu 7:

Chọn câu đúng.

Xem đáp án » 08/11/2023 82

Bình luận


Bình luận