Câu hỏi:

08/11/2023 75

Cho (2x+ y2) . (…) = 8x3 + y6. Điền vào chỗ trống (…) đa thức thích hợp:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

Ta có: 8x3 + y6 = (2x)3 + (y2)3

= (2x + y2)[(2x)2 – 2x . y2 + (y2)2]

= (2x + y2)(4x2 – 2xy2 + y4).

Vậy đa thức cần điền là 4x2 – 2xy2 + y4.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thương của phép chia (–12x4y + 4x3 – 8x2y2) : (–4x)2 bằng

Xem đáp án » 08/11/2023 272

Câu 2:

Kết quả của phép chia (6xy2 + 4x2y – 2x3) : 2x là

Xem đáp án » 08/11/2023 115

Câu 3:

Cho (3x – 4y) . (…) = 27x3 – 64y3. Điền vào chỗ trống (…) đa thức thích hợp:

Xem đáp án » 08/11/2023 105

Câu 4:

Cho (27x3 + 27x2 + 9x + 1) : (3x + 1)2 = (…). Điền vào chỗ trống đa thức thích hợp:

Xem đáp án » 08/11/2023 97

Câu 5:

Kết quả của phép chia (2x3 – x2 +10x) : x là

Xem đáp án » 08/11/2023 77

Câu 6:

Chia đa thức (4x2yz4 + 2x2y2z2 – 3xyz) cho đơn thức xy ta được kết quả là

Xem đáp án » 08/11/2023 73

Bình luận


Bình luận