Câu hỏi:

09/11/2023 1,404

Cho F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x)=1ex+3  và F(0)=13ln4 . Khi đó, F(x) bằng:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có: F(x)=dxex+3=131exex+3dx=13xlnex+3+C .

Do F(0)=13ln4  nên C= 0  . VậyF(x)=13xlnex+3 .

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho dãy số un  biết un=n+3n+1 . Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 08/11/2023 1,890

Câu 2:

Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích là gì?

Xem đáp án » 12/11/2023 1,765

Câu 3:

Chọn một nhà thơ KHÔNG thuộc phong trào Thơ mới.

Xem đáp án » 12/11/2023 1,329

Câu 4:

Một vật dao động điều hòa trên trục Ox xung quanh vị trí cân bằng O. Tại thời điểm t = 0, vật ở biển dương. Tại thời điểm t = t1 và t = 2t1, vật có li độ tương ứng là 25 cm và 3 cm. Biên độ dao động của vật là:

Xem đáp án » 12/11/2023 974

Câu 5:

Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình bên?

Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình bên?   (ảnh 1)

Xem đáp án » 09/11/2023 759

Câu 6:

Phong cách ngôn ngữ của đoạn trích là gì?

Xem đáp án » 09/11/2023 708

Bình luận


Bình luận