Đề thi thử ĐGNL ĐHQG Hà Nội năm 2023-2024 (Đề 24)

  • 103 lượt thi

  • 149 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho dãy số un  biết un=n+3n+1 . Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Ta có:un+1=n+4n+2 . Khi đó un+1un=n+4n+2n+3n+1=2(n+2)(n+1)<0,n .

Vậy dãy số un  là dãy số giảm.


Câu 3:

Cho F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x)=1ex+3  và F(0)=13ln4 . Khi đó, F(x) bằng:

Xem đáp án

Ta có: F(x)=dxex+3=131exex+3dx=13xlnex+3+C .

Do F(0)=13ln4  nên C= 0  . VậyF(x)=13xlnex+3 .


Câu 4:

Hàm số y=sin2x+cos2x  tuần hoàn với chu kì:

Xem đáp án

Ta có: y=sin2x+cos2x=1cos2x2+cos2x=12+12cos2x .

 Chu kì của hàm số y=sin2x+cos2x  là T=2π|2|=π .


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận