Câu hỏi:

09/11/2023 52

Cho hàm số y = f(x) có đồ thị y = f'(x) cắt trục Ox tại ba điểm có hoành độ  như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

Cho hàm số y = f(x) có đồ thị y = f'(x) cắt trục Ox tại ba điểm có hoành độ  như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng? (ảnh 1)

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Cho hàm số y = f(x) có đồ thị y = f'(x) cắt trục Ox tại ba điểm có hoành độ  như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng? (ảnh 2)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho dãy số un  biết un=n+3n+1 . Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 08/11/2023 1,890

Câu 2:

Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích là gì?

Xem đáp án » 12/11/2023 1,760

Câu 3:

Cho F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x)=1ex+3  và F(0)=13ln4 . Khi đó, F(x) bằng:

Xem đáp án » 09/11/2023 1,403

Câu 4:

Chọn một nhà thơ KHÔNG thuộc phong trào Thơ mới.

Xem đáp án » 12/11/2023 1,319

Câu 5:

Một vật dao động điều hòa trên trục Ox xung quanh vị trí cân bằng O. Tại thời điểm t = 0, vật ở biển dương. Tại thời điểm t = t1 và t = 2t1, vật có li độ tương ứng là 25 cm và 3 cm. Biên độ dao động của vật là:

Xem đáp án » 12/11/2023 957

Câu 6:

Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình bên?

Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình bên?   (ảnh 1)

Xem đáp án » 09/11/2023 759

Câu 7:

Phong cách ngôn ngữ của đoạn trích là gì?

Xem đáp án » 09/11/2023 706

Bình luận


Bình luận