Câu hỏi:

09/11/2023 59

Số các giá trị nguyên âm của tham số m để bất phương trình mx2+x2x2+2x  có nghiệm là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Số các giá trị nguyên âm của tham số m để bất phương trình căn mx^2 +x -2 lớn hơn hoặc bằng căn -x^2 +2x có nghiệm là: A. 1.			B. Vô số.		C. 2 .			D. 5 . (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho dãy số un  biết un=n+3n+1 . Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 08/11/2023 1,894

Câu 2:

Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích là gì?

Xem đáp án » 12/11/2023 1,774

Câu 3:

Cho F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x)=1ex+3  và F(0)=13ln4 . Khi đó, F(x) bằng:

Xem đáp án » 09/11/2023 1,406

Câu 4:

Chọn một nhà thơ KHÔNG thuộc phong trào Thơ mới.

Xem đáp án » 12/11/2023 1,344

Câu 5:

Một vật dao động điều hòa trên trục Ox xung quanh vị trí cân bằng O. Tại thời điểm t = 0, vật ở biển dương. Tại thời điểm t = t1 và t = 2t1, vật có li độ tương ứng là 25 cm và 3 cm. Biên độ dao động của vật là:

Xem đáp án » 12/11/2023 1,032

Câu 6:

Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình bên?

Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình bên?   (ảnh 1)

Xem đáp án » 09/11/2023 772

Câu 7:

Theo đoạn trích, ý nào sau đây KHÔNG nói về khoa học hiện đại?

Xem đáp án » 12/11/2023 722

Bình luận


Bình luận