Câu hỏi:

12/11/2023 138

Tụ điện là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là C

Tụ điện là hệ thống gồm hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nếu đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 5 V thì tụ tích được một điện lượng 2 μC. Nếu đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 10 V thì tụ tích được một điện lượng

Xem đáp án » 12/11/2023 1,194

Câu 2:

Trên vỏ một tụ điện có ghi 5µF - 220V. Nối hai bản tụ với hiệu điện thế 120 V. Điện tích của tụ điện tích là:

Xem đáp án » 12/11/2023 864

Câu 3:

Tìm phát biểu sai

Xem đáp án » 12/11/2023 702

Câu 4:

Trong trường hợp nào sau đây ta có một tụ điện?

Xem đáp án » 12/11/2023 525

Câu 5:

Trên vỏ một tụ điện có ghi 5µF - 110V. Điện tích lớn nhất mà tụ điện tích được là:

Xem đáp án » 12/11/2023 502

Câu 6:

Một tụ có điện dung 2 μF. Khi đặt một hiệu điện thế 5 V vào 2 bản của tụ điện thì tụ tích được một điện lượng là

Xem đáp án » 12/11/2023 357

Câu 7:

Khi tăng diện tích đối diện giữa hai bản tụ lên bốn lần và khoảng cách giữa hai bản tụ cũng tăng hai lần thì điện dung của tụ điện phẳng sẽ

Xem đáp án » 12/11/2023 338

Bình luận


Bình luận