Câu hỏi:

13/11/2023 671

Đọc đoạn trích và trả lời các câu hỏi từ 51 đến 55:

                                               (1)“Bẩm con không dám man cửa Trời

                                               (2)Những áng văn con in cả rồi

                                               (3)Hai quyển Khối tình văn thuyết lý

                                               (4)Hai Khối tình con là văn chơi

                                               (5)Thần tiền, Giấc mộng văn tiểu thuyết

                                               (6)Đài gương, Lên sáu văn vị đời

                                               (7)Quyển Đàn bà Tàu lối văn dịch

                                               (8)Đến quyển Lên tám nay là mười

                                               (9)Nhờ Trời văn con còn bán được

                                               (10)Chửa biết con in ra mấy mươi?”

(Tản Đà, Hầu trời, Ngữ văn 11, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2014)

Xác định giọng điệu chính của đoạn thơ.

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Để trả lời được câu hỏi, cần hiểu nôm na “giọng điệu”: giọng nói, lối nói biểu hiện một thái độ nhất định và có thể xác định thông qua: từ ngữ thơ và cách ngắt nhịp thơ.

Ở ngữ cảnh trên, phương án B có thể loại ngay vì tác giả đang nói về những đứa con tinh thần quý báu của mình nên không thể là mỉa mai, giễu cợt. Phương án A, D mô tả không chính xác sắc thái và giọng điệu của đoạn thơ vì không có từ nào thể hiện sự “ngông nghênh” hay “ngang tàng”.

Phương án C là chính xác nhất: giọng điệu hóm hỉnh, tự nhiên.

Câu hỏi cùng đoạn

Câu 2:

Từ “man” trong câu thơ (1) có nghĩa gần với từ nào sau đây?

Đáp án chính xác

Xem lời giải

verified Lời giải của GV VietJack

Đặt từ “man” vào ngữ cảnh (câu thơ: Bẩm con không dám man của Trời) ta sẽ suy ra ý nghĩa của cả câu thơ: Bẩm con không dám nói sai/nói dối ở cửa Trời, vậy nên phương án đúng là A (nói dối).

Từ “man” không thể hiểu thành “nói lan man” vì khi ghép cụm từ “nói lan man” vào ta sẽ thấy không phù hợp với ngữ cảnh. Các từ “nói hỗn”, “nói láo” dùng để chỉ thái độ, không tương ứng với nội dung của đoạn trích (tác giả nói về tài năng văn chương của mình).

Câu 3:

Đoạn trích trên chủ yếu sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?

Đáp án chính xác

Xem lời giải

verified Lời giải của GV VietJack

Đọc đoạn thơ, ta thấy tác giả chủ yếu sử dụng biện pháp liệt kê để “khoe” các sáng tác của mình ở nhiều lĩnh vực khác nhau (tên các tác phẩm và thể loại) nhằm khẳng định tài năng đa dạng, phong phú của bản nhân.

Câu 4:

Chủ đề của đoạn trích là gì?

Đáp án chính xác

Xem lời giải

verified Lời giải của GV VietJack

Từ những câu hỏi trên, có thể suy ra ngay phương án ở câu này (khẳng định tài năng đa dạng của Tản Đà), tuy nhiên, HS có thể sử dụng phương pháp loại trừ nếu không thực sự chắc chắn:

- Bài thơ không nhắc đến các trải nghiệm sống của Tản Đà mà chỉ nhắc tới các tác phẩm văn chương của ông → Loại phương án D.

- Trong văn bản có chứa các từ khóa “văn thuyết lý”, “văn chơi”, “tiểu thuyết”, “văn vị đời”, “văn dịch”... điều này chỉ khẳng định sự đa dạng về thể loại và phong cách mà không nhắc tới giọng văn riêng biệt của Tản Đà → Loại phương án B.

- Đoạn thơ là Tản Đà tự kể tên các tác phẩm của mình, không có sự so sánh hay khẳng định sự độc đáo của riêng mình → Loại phương án A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chăn nuôi bò sữa ở Trung du và miền núi Bắc Bộ gần đây được phát triển chủ yếu do

Xem đáp án » 13/11/2023 3,346

Câu 2:

Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay

Xem đáp án » 13/11/2023 3,270

Câu 3:

Thao tác lập luận chính của đoạn trích trên là gì?

Xem đáp án » 13/11/2023 1,647

Câu 4:

Biểu đồ dưới đây cho biết giá xầng trong thời điểm từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017:

Biểu đồ dưới đây cho biết giá xầng trong thời điểm từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017:   Hỏi từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017, ngày nào giá xăng ở mức thấp nhất? A. 19/11/2017.		B. 04/8/2016.		C. 04/8/2017.		D. 19/11/2016. (ảnh 1)

Hỏi từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017, ngày nào giá xăng ở mức thấp nhất?

Xem đáp án » 12/11/2023 1,389

Câu 5:

Cho hàm số y= f(x) có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để giá trị lớn nhất của hàm số y=|f(x)+m| trên đoạn [-1;1] bằng 2 ?

Cho hàm số y=f(x)   có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để giá trị lớn nhất của hàm số   trên đoạn   bằng 2 ?   A. 1 .			B. 2.			C. 3 .			D. 4 . (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/11/2023 1,149

Câu 6:

Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích.

Xem đáp án » 13/11/2023 972

Câu 7:

Từ “lịm” trong câu: “Rồi say, Mị lịm mặt ngồi đấy nhìn mọi người nhảy đồng, người hát” có nghĩa tương với từ nào sau đây?

Xem đáp án » 13/11/2023 872

Bình luận


Bình luận