Câu hỏi:

13/11/2023 84

Cho E là điểm nằm giữa hai điểm I và K. Biết rằng IE = 4 cm, EK = 10 cm. Độ dài đoạn thẳng IK là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

Cho E là điểm nằm giữa hai điểm I và K. Biết rằng IE = 4 cm, EK = 10 cm. Độ dài đoạn thẳng IK là A. 4 cm; B. 7 cm; C. 6 cm; D. 14 cm. (ảnh 1)

Vì E là điểm nằm giữa hai điểm I và K nên ta có IE + EK = IK.

Hay 4 + 10 = IK suy ra IK = 14 cm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho đoạn thẳng PQ = 4,5 cm. Điểm M nằm giữa hai điểm P và Q sao cho  PM=23MQ. Độ dài đoạn thẳng PM là

Xem đáp án » 13/11/2023 474

Câu 2:

Trên đường thẳng a lấy 4 điểm M, N, P, Q theo thứ tự đó. Cho biết MN = 2 cm; MQ = 5 cm và NP = 1 cm. Các đoạn thẳng bằng nhau là

Xem đáp án » 13/11/2023 462

Câu 3:

Gọi I là một điểm thuộc đoạn thẳng MN. Khi IM = 4 cm, MN = 7 cm thì độ dài của đoạn thẳng IN là

Xem đáp án » 13/11/2023 229

Câu 4:

Trên tia Ox lấy các điểm M, N sao cho OM = 2 cm; ON = 3 cm. Trên tia đối của tia NO lấy điểm P sao cho NP = 1cm.

Tính độ dài các đoạn thẳng MN và MP.    

Xem đáp án » 13/11/2023 166

Câu 5:

Cho IK = 4 cm; IP = 6 cm và I nằm giữa K và P. Độ dài đoạn thẳng KP là

Xem đáp án » 13/11/2023 141

Câu 6:

Cho đoạn thẳng AB = 4,5 cm và điểm C nằm giữa hai điểm A và B. Biết  AC=23BC

Độ dài đoạn thẳng AC và BC là

Xem đáp án » 13/11/2023 136

Câu 7:

Cho bốn điểm A, B, C, D thẳng hàng theo thứ tự đó. Biết rằng AD = 16 cm;
AC – CD = 4 (cm); CD = 2AB.

Tính độ dài đoạn thẳng BD.

Xem đáp án » 13/11/2023 119

Bình luận


Bình luận