Câu hỏi:

13/11/2023 87

Sắp xếp các thông tin ở cột I và cột II sau đây để xác định đúng tiến trình các phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ XX.

I

II

1

Phan Châu Trinh và nhóm sĩ phu tiến bộ ở Quảng Nam mở cuộc vận động Duy tân ở Trung Kì.

2

Phan Bội Châu cùng các đồng chí của ông thành lập Hội Duy tân.

3

Phong trào chống thuế ở Trung Kì.

4

Phan Bội Châu thành lập Việt Nam Quang phục hội.

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các phong trào yêu nước diễn ra đầu thế kỉ XX ở Việt Nam như sau.

I

II

1

Phan Châu Trinh và nhóm sĩ phu tiến bộ ở Quảng Nam mở cuộc vận động Duy tân ở Trung Kì (1906)

2

Phan Bội Châu cùng các đồng chí của ông thành lập Hội Duy tân (1904)

3

Phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908)

4

Phan Bội Châu thành lập Việt Nam Quang phục hội (1912)

Vậy tiến trình lịch sử là 2, 1, 3, 4.

Cách khác: Đối với câu hỏi có nhiều sự kiện tương đồng, cùng thời kì như trên, học sinh buộc phải ghi nhớ tiến trình sự kiện lịch sử. Hoặc ít nhiều nhớ được mối liên hệ giữa các sự kiện, ví dụ sau khi Phan Bội Châu thất bại với Hội Duy tân thì mới tiến hành thành lập Việt Nam Quang phục hội hay phong trào chống sưu thuế ở Trung Kì là hệ quả, đỉnh cao của cuộc vận động Duy tân do Phan Châu Trinh khởi xướng ở Trung Kì. Từ cách suy luận như vậy, học sinh sẽ xác định được sự kiện nào trước, sự kiện nào sau.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay

Xem đáp án » 13/11/2023 3,090

Câu 2:

Chăn nuôi bò sữa ở Trung du và miền núi Bắc Bộ gần đây được phát triển chủ yếu do

Xem đáp án » 13/11/2023 3,002

Câu 3:

Thao tác lập luận chính của đoạn trích trên là gì?

Xem đáp án » 13/11/2023 1,504

Câu 4:

Biểu đồ dưới đây cho biết giá xầng trong thời điểm từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017:

Biểu đồ dưới đây cho biết giá xầng trong thời điểm từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017:   Hỏi từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017, ngày nào giá xăng ở mức thấp nhất? A. 19/11/2017.		B. 04/8/2016.		C. 04/8/2017.		D. 19/11/2016. (ảnh 1)

Hỏi từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017, ngày nào giá xăng ở mức thấp nhất?

Xem đáp án » 12/11/2023 1,378

Câu 5:

Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích.

Xem đáp án » 13/11/2023 853

Câu 6:

Từ “lịm” trong câu: “Rồi say, Mị lịm mặt ngồi đấy nhìn mọi người nhảy đồng, người hát” có nghĩa tương với từ nào sau đây?

Xem đáp án » 13/11/2023 835

Câu 7:

Cho hàm số y= f(x) có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để giá trị lớn nhất của hàm số y=|f(x)+m| trên đoạn [-1;1] bằng 2 ?

Cho hàm số y=f(x)   có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để giá trị lớn nhất của hàm số   trên đoạn   bằng 2 ?   A. 1 .			B. 2.			C. 3 .			D. 4 . (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/11/2023 741

Bình luận


Bình luận