Câu hỏi:

13/11/2023 133

Dựa vào thông tin được cung cấp để trả lời câu hỏi sau đây.

Bảng. Tình hình đầu tư vốn của tư nhân Pháp ở Đông Dương (1859 – 1939)

Thời kì

Số vốn đầu tư (triệu Fr)

1859-1902

126,8

1903-1918

238,0

1920

255,6

1924-1930

2862,2

1931 1939

1036,1

 

Giai đoạn tư bản tư nhân Pháp đầu tư vốn vào Đông Dương đạt mức cao nhất là thời gian Pháp đang tiến hành

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giai đoạn đầu tư cao nhất là từ 1924 đến 1930 với 2862,2 triệu Fr. Đây là thời gian Pháp đang tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919 - 1929).

Cách khác: Học sinh vận dụng những kiến thức về cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Đông Dương. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần này, thực dân Pháp đã đầu tư vốn với tốc độ nhanh, quy mô lớn vào các ngành kinh tế của nước ta. Như vậy, giai đoạn mà Pháp đầu tư vốn nhiều nhất trùng với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương.

Cách khác: Học sinh sử dụng phương pháp suy luận, loại trừ. Trong đề bài có từ khóa “tư bản tư nhân” tức là đối tượng tư bản chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân, những sự kiện trong phương án B, C, D là hoạt động cần sự điều động của quân đội, là thời gian diễn ra hoạt động xung đột quân sự, tư bản tư nhân sẽ không đầu tư vào thời điểm này vì có nhiều rủi ro, nguy cơ mất vốn rất cao. Vì vậy họ sẽ chọn đầu tư vào giai đoạn sau khi đã dẹp yên các cuộc phản kháng của nhân dân thuộc địa, được rộng đường vơ vét bóc lột dưới sự bảo hộ của chính quyền Pháp đó chính là thời gian khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay

Xem đáp án » 13/11/2023 2,826

Câu 2:

Chăn nuôi bò sữa ở Trung du và miền núi Bắc Bộ gần đây được phát triển chủ yếu do

Xem đáp án » 13/11/2023 2,475

Câu 3:

Thao tác lập luận chính của đoạn trích trên là gì?

Xem đáp án » 13/11/2023 1,442

Câu 4:

Biểu đồ dưới đây cho biết giá xầng trong thời điểm từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017:

Biểu đồ dưới đây cho biết giá xầng trong thời điểm từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017:   Hỏi từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017, ngày nào giá xăng ở mức thấp nhất? A. 19/11/2017.		B. 04/8/2016.		C. 04/8/2017.		D. 19/11/2016. (ảnh 1)

Hỏi từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017, ngày nào giá xăng ở mức thấp nhất?

Xem đáp án » 12/11/2023 1,376

Câu 5:

Từ “lịm” trong câu: “Rồi say, Mị lịm mặt ngồi đấy nhìn mọi người nhảy đồng, người hát” có nghĩa tương với từ nào sau đây?

Xem đáp án » 13/11/2023 813

Câu 6:

Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích.

Xem đáp án » 13/11/2023 797

Câu 7:

Xác định giọng điệu chính của đoạn thơ.

Xem đáp án » 13/11/2023 628

Bình luận


Bình luận