Câu hỏi:

13/11/2023 537

Năm 1858, thực dân Pháp chọn Đà Nẵng làm nơi mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam nhằm thực hiện âm mưu

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Âm mưu của Pháp khi tấn công Đà Nẵng là chiếm địa điểm này làm căn cứ, rồi tấn công ra Huế, nhanh chóng buộc triều đình nhà Nguyễn đầu hàng. Như vậy, với việc chọn Đà Nẵng làm nơi mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, thực dân, Pháp muốn thực hiện âm mưu đánh nhanh thắng nhanh.

Cách khác: Học sinh sử dụng phương pháp phân tích, suy luận, thực dân Pháp kéo quân từ xa đến, không tự chủ được về lương thực, không quen thuộc địa hình, khí hậu. Vì vậy, chúng muốn dốc toàn lực để nhanh chóng giành chiến thắng, kết thúc cuộc chiến, loại bỏ những rủi ro có thể gặp phải, vì vậy chúng sẽ thực hiện âm mưu đánh nhanh thắng nhanh.

Cách khác 2: Học sinh quan tâm đến từ khóa “Đà Nẵng”, liên hệ kinh đô của triều Nguyễn nằm ở Huế, gần nhất với Đà Nẵng là nơi thực dân Pháp có thể dùng tàu chiến, sử dụng lợi thế về trang bị chiến tranh nhanh chóng từ Đà Nẵng (nếu chiếm được) tấn công ra Huế tiêu diệt hoặc vô hiệu hóa chính quyền phong kiến nhà Nguyền để kết thúc cuộc chiến. Điều này thể hiện âm mưu đánh nhanh thắng nhanh.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay

Xem đáp án » 13/11/2023 3,155

Câu 2:

Chăn nuôi bò sữa ở Trung du và miền núi Bắc Bộ gần đây được phát triển chủ yếu do

Xem đáp án » 13/11/2023 3,104

Câu 3:

Thao tác lập luận chính của đoạn trích trên là gì?

Xem đáp án » 13/11/2023 1,519

Câu 4:

Biểu đồ dưới đây cho biết giá xầng trong thời điểm từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017:

Biểu đồ dưới đây cho biết giá xầng trong thời điểm từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017:   Hỏi từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017, ngày nào giá xăng ở mức thấp nhất? A. 19/11/2017.		B. 04/8/2016.		C. 04/8/2017.		D. 19/11/2016. (ảnh 1)

Hỏi từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017, ngày nào giá xăng ở mức thấp nhất?

Xem đáp án » 12/11/2023 1,379

Câu 5:

Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích.

Xem đáp án » 13/11/2023 869

Câu 6:

Từ “lịm” trong câu: “Rồi say, Mị lịm mặt ngồi đấy nhìn mọi người nhảy đồng, người hát” có nghĩa tương với từ nào sau đây?

Xem đáp án » 13/11/2023 838

Câu 7:

Cho hàm số y= f(x) có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để giá trị lớn nhất của hàm số y=|f(x)+m| trên đoạn [-1;1] bằng 2 ?

Cho hàm số y=f(x)   có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để giá trị lớn nhất của hàm số   trên đoạn   bằng 2 ?   A. 1 .			B. 2.			C. 3 .			D. 4 . (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/11/2023 816

Bình luận


Bình luận