Câu hỏi:

13/11/2023 45

Khi thực dân Pháp tiến công lên Việt Bắc năm 1947, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã ra chỉ thị nào sau đây?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tháng 3/1947, Chính phủ Pháp cử Bôlae làm Cao ủy Pháp ở Đông Dương và thực hiện kế hoạch tiến công căn cứ địa Việt Bắc nhằm nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Để thực hiện kế hoạch này, thực dân Pháp huy động 12 000 quân và hầu hết máy bay ở Đông Dương mở cuộc tiến công Việt Bắc từ ngày 07/10/1947. Khi địch vừa tiến công lên Việt Bắc, Đảng Cộng sản Đông Dương đã có chỉ thị “Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp”. Sau chỉ thị trên, quân dân Việt Nam đã chủ động bao vây và tiến công địch ở nhiều nơi, khiến quân Pháp phải rút khỏi Việt Bắc vào cuối năm 1947.

Cách khác: Học sinh suy luận, chiến dịch Việt Bắc năm 1947 thường gọi là chiến dịch Việt Bắc thu - đông vì thời gian diễn ra chiến dịch là vào giai đoạn cuối thu - đầu đông năm 1947. Soi vào các phương án thấy phương án B liên quan nhất đến điều này nên chọn phương án B.

Cách khác: Học sinh dùng phương pháp loại trừ.

- Loại phương án A vì từ khóa của chiến dịch Việt Bắc là “phản công” tức là đây là chiến dịch Pháp tấn công trước, Việt Nam phản công, nên trong phương án A có từ chủ động tấn công → loại.

- Loại phương án C vì năm 1947 ta chưa giành được thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ nên giữ thế chủ động chiến lược trên chiến trường chính là sai → loại.

- Loại phương án D vì tiêu diệt một phần sinh lực địch thường là mục tiêu của các cuộc tấn công du kích, với một chiến dịch lớn mà chỉ để tiêu diệt một phần sinh lực địch là vô lí → loại.

Vậy phương án còn lại là phương án B. “Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp”.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay

Xem đáp án » 13/11/2023 2,953

Câu 2:

Chăn nuôi bò sữa ở Trung du và miền núi Bắc Bộ gần đây được phát triển chủ yếu do

Xem đáp án » 13/11/2023 2,749

Câu 3:

Thao tác lập luận chính của đoạn trích trên là gì?

Xem đáp án » 13/11/2023 1,469

Câu 4:

Biểu đồ dưới đây cho biết giá xầng trong thời điểm từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017:

Biểu đồ dưới đây cho biết giá xầng trong thời điểm từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017:   Hỏi từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017, ngày nào giá xăng ở mức thấp nhất? A. 19/11/2017.		B. 04/8/2016.		C. 04/8/2017.		D. 19/11/2016. (ảnh 1)

Hỏi từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017, ngày nào giá xăng ở mức thấp nhất?

Xem đáp án » 12/11/2023 1,377

Câu 5:

Từ “lịm” trong câu: “Rồi say, Mị lịm mặt ngồi đấy nhìn mọi người nhảy đồng, người hát” có nghĩa tương với từ nào sau đây?

Xem đáp án » 13/11/2023 828

Câu 6:

Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích.

Xem đáp án » 13/11/2023 822

Câu 7:

Xác định giọng điệu chính của đoạn thơ.

Xem đáp án » 13/11/2023 638

Bình luận


Bình luận