Câu hỏi:

13/11/2023 102

Giữa thế kỉ XIX, khi bị thực dân u – Mĩ xâm lược, các nước Đông Nam Á đang trong tình trạng như thế nào?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ở châu Âu và Bắc Mĩ, các cuộc cách mạng tư sản diễn ra từ thế kỉ XVI, đến giữa thế kỉ XIX, khi các nước này đã căn bản hoàn thành cách mạng tư sản và ra sức bành trướng thế lực, họ nhắm đến các nước châu Á, châu Phi. Lúc này, ở Đông Nam Á, quyền thống trị vẫn thuộc về triều đình phong kiến, chế độ phong kiến đang trong giai đoạn khủng hoảng và suy yếu nên không có khả năng chống đỡ trước sự xâm lược của thực dân phương Tây. Kết cục đa số các nước Đông Nam Á bị biến thành thuộc địa của thực dân phương Tây, trừ Xiêm (Thái Lan).

Cách khác: Học sinh sử dụng phương pháp suy luận, loại trừ.

- Loại phương án A vì ở Đông Nam Á không có một cuộc cách mạng tư sản nào đáng kể, chỉ có Xiêm tiến hành một cuộc cải cách mang hơi hướng của cách mạng tư sản và đã giữ được nền độc lập, nên đối chiếu với từ “các nước” trong đề bài thì phương án này sai.

- Loại phương án C vì nếu chế độ phong kiến đạt đến đỉnh cao cũng sẽ là một trở ngại của các nước u - Mĩ, giữa một khu vực mà chế độ phong kiến đang khủng hoảng vả một khu vực chế độ phong kiến đang ở thời kì đỉnh cao, chắc chắn họ sẽ chọn thời kì khủng hoảng suy yếu để cuộc chiến tranh xâm lược đạt kết quả như mong đợi.

- Loại phương án D vì nếu các nước Đông Nam Á chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa thì họ sẽ là người đi xâm lược chứ không phải đối tượng bị xâm lược. Hơn nữa, nếu đã không có cách mạng tư sản thì sẽ không có giai đoạn chuyển sang đế quốc chủ nghĩa.

Vì vậy phương án cần chọn là phương án B. Chế độ phong kiến khủng hoảng, suy yếu.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay

Xem đáp án » 13/11/2023 3,089

Câu 2:

Chăn nuôi bò sữa ở Trung du và miền núi Bắc Bộ gần đây được phát triển chủ yếu do

Xem đáp án » 13/11/2023 3,002

Câu 3:

Thao tác lập luận chính của đoạn trích trên là gì?

Xem đáp án » 13/11/2023 1,504

Câu 4:

Biểu đồ dưới đây cho biết giá xầng trong thời điểm từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017:

Biểu đồ dưới đây cho biết giá xầng trong thời điểm từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017:   Hỏi từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017, ngày nào giá xăng ở mức thấp nhất? A. 19/11/2017.		B. 04/8/2016.		C. 04/8/2017.		D. 19/11/2016. (ảnh 1)

Hỏi từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017, ngày nào giá xăng ở mức thấp nhất?

Xem đáp án » 12/11/2023 1,378

Câu 5:

Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích.

Xem đáp án » 13/11/2023 853

Câu 6:

Từ “lịm” trong câu: “Rồi say, Mị lịm mặt ngồi đấy nhìn mọi người nhảy đồng, người hát” có nghĩa tương với từ nào sau đây?

Xem đáp án » 13/11/2023 835

Câu 7:

Cho hàm số y= f(x) có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để giá trị lớn nhất của hàm số y=|f(x)+m| trên đoạn [-1;1] bằng 2 ?

Cho hàm số y=f(x)   có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để giá trị lớn nhất của hàm số   trên đoạn   bằng 2 ?   A. 1 .			B. 2.			C. 3 .			D. 4 . (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/11/2023 739

Bình luận


Bình luận