Câu hỏi:

13/11/2023 152

Trật tự thế giới hai cực Ianta sụp đổ khi

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 

Trật tự hai cực Ianta là trật tự thế giới mới do Liên Xô là Mĩ thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Trật tự này đã chi phối các mối quan hệ quốc tế trong khoảng 40 năm từ 1945 - 1991. Trật tự hai cực Ianta chia thế giới thành hai phe do hai siêu cường đứng đầu mỗi phe. Mĩ đứng đầu phe tư bản chủ nghĩa, Liên Xô đúng đầu phe xã hội chủ nghĩa. Hai phe này đối đầu gay gắt với nhau gây nên tình trạng Chiến tranh lạnh. Tuy đến năm 1989, hai siêu cường Mĩ và Liên Xô đã tuyên bố ngừng Chiến tranh lạnh nhưng trật tự này chỉ thực sự tan rã khi một trong hai cực không còn nữa. Khi cực Liên Xô tan rã, trật tự hai cực Ianta sụp đổ.

Cách khác: Học sinh dựa vào phương pháp phân tích, loại trừ. Trật tự hai cực Ianta là sự đối đầu giữa hai phe: tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa mà đứng đầu là Mĩ và Liên Xô. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) và Tổ chức Hiệp ước Vácsava chỉ thể hiện mặt kinh tế và quân sự trong thế đối đầu này, không phải đại diện cho cả cục diện nên việc hai tổ chức này ngừng hoạt động và giải thể không đại biểu cho sự sụp đổ của trật tự hai cực Ianta. Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh là tuyên bố ngừng tình trạng chạy đua vũ trang, tuy nhiên mục tiêu của hai phe, hai cường quốc không thay đổi.

Vậy chỉ còn lại phương án là chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô tan rã, khi một cục không còn nữa, một phe không còn là hệ thống thế giới thì phe còn lại không còn đối trọng. Trật tự hai cực, hai phe sụp đổ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay

Xem đáp án » 13/11/2023 3,125

Câu 2:

Chăn nuôi bò sữa ở Trung du và miền núi Bắc Bộ gần đây được phát triển chủ yếu do

Xem đáp án » 13/11/2023 3,055

Câu 3:

Thao tác lập luận chính của đoạn trích trên là gì?

Xem đáp án » 13/11/2023 1,515

Câu 4:

Biểu đồ dưới đây cho biết giá xầng trong thời điểm từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017:

Biểu đồ dưới đây cho biết giá xầng trong thời điểm từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017:   Hỏi từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017, ngày nào giá xăng ở mức thấp nhất? A. 19/11/2017.		B. 04/8/2016.		C. 04/8/2017.		D. 19/11/2016. (ảnh 1)

Hỏi từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017, ngày nào giá xăng ở mức thấp nhất?

Xem đáp án » 12/11/2023 1,379

Câu 5:

Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích.

Xem đáp án » 13/11/2023 865

Câu 6:

Từ “lịm” trong câu: “Rồi say, Mị lịm mặt ngồi đấy nhìn mọi người nhảy đồng, người hát” có nghĩa tương với từ nào sau đây?

Xem đáp án » 13/11/2023 837

Câu 7:

Cho hàm số y= f(x) có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để giá trị lớn nhất của hàm số y=|f(x)+m| trên đoạn [-1;1] bằng 2 ?

Cho hàm số y=f(x)   có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để giá trị lớn nhất của hàm số   trên đoạn   bằng 2 ?   A. 1 .			B. 2.			C. 3 .			D. 4 . (ảnh 1)

Xem đáp án » 13/11/2023 781

Bình luận


Bình luận