Câu hỏi:

13/11/2023 313

Dựa vào thông tin được cung cấp sau đây để trả lời từ câu hỏi số 109 đến câu số 110:

“Cách mạng nước ta đang phát triển với nhịp độ "một ngày bằng hai mươi năm ". Do vậy, Bộ Chính trị quyết định. Chúng ta phải nắm vững thời cơ chiến lược, quyết tâm thực hiện tổng tiến công và nổi dậy, kết thúc thắng lợi chiến tranh giải phóng trong thời gian ngắn nhất. Tốt hơn cả là bắt đầu và kết thúc ngay trong tháng 4 năm nay, không thể chậm.

Phải hành động "Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng"

Phải tấn công ngay lúc địch hoang mang, suy sụp.

Tập trung lực lượng lớn hơn nữa và những mục tiêu chủ yếu trên từng hướng, trong từng lúc”.

(Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, 2004, t 36, tr.95)

Chỉ thị trên của Đảng Lao động Việt Nam được đưa ra trước sự kiện nào?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Căn cứ vào các từ khóa ở đoạn thông tin “thời cơ chiến lược”, “ngay trong tháng 4 năm nay”, “thần tốc, táo bạo, bất ngờ” xác định chỉ thị trên được đưa ra trước Chiến dịch Hồ Chí Minh (4/1975).

Cách khác: Học sinh sử dụng phương pháp suy luận. dựa vào từ khóa “kết thúc thắng lợi chiến tranh giải phóng” tức là chiến dịch này phải là chiến dịch cuối cùng, trong các chiến dịch được nói ở trên căn cứ vào thời gian thì chiến dịch Hồ Chí Minh (4/1975) là phương án chính xác.

Câu hỏi cùng đoạn

Câu 2:

Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) có điểm khác biệt cơ bản nào so với chiến dịch Điện Biên Phủ (1954)?

Đáp án chính xác

Xem lời giải

verified Lời giải của GV VietJack

Cả chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) và Điện Biên Phủ (1954) đều là đỉnh cao của các cuộc tiến công chiến lược, có mức độ tập trung lực lượng cao nhất, là trận quyết chiến chiến lược, thể hiện tính chất chiến tranh nhân dân. Điểm khác biệt giữa hai chiến dịch này là về phương châm tác chiến. Nếu như chiến dịch Điện Biên Phủ thể hiện phương châm “đánh chắc, tiến chắc” thì chiến dịch Hồ Chí Minh thể hiện phương châm “thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”.

Cách khác: Học sinh ghi nhớ từ khóa của các chiến dịch: chiến dịch Việt Bắc 1947 là phản công chiến lược, chiến dịch Biên giới 1950 là đánh điểm diệt viện, chiến dịch Điện Biên Phủ là đánh chắc thắng chắc, chiến dịch Hồ Chí Minh là đánh nhanh thắng nhanh. Qua việc ghi nhớ những từ khóa này, học sinh sẽ xác định được điểm khác biệt của hai chiến dược nêu trong đề bài là về phương châm tác chiến.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay

Xem đáp án » 13/11/2023 2,949

Câu 2:

Chăn nuôi bò sữa ở Trung du và miền núi Bắc Bộ gần đây được phát triển chủ yếu do

Xem đáp án » 13/11/2023 2,744

Câu 3:

Thao tác lập luận chính của đoạn trích trên là gì?

Xem đáp án » 13/11/2023 1,469

Câu 4:

Biểu đồ dưới đây cho biết giá xầng trong thời điểm từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017:

Biểu đồ dưới đây cho biết giá xầng trong thời điểm từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017:   Hỏi từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017, ngày nào giá xăng ở mức thấp nhất? A. 19/11/2017.		B. 04/8/2016.		C. 04/8/2017.		D. 19/11/2016. (ảnh 1)

Hỏi từ ngày 04/6/2016 đến ngày 06/3/2017, ngày nào giá xăng ở mức thấp nhất?

Xem đáp án » 12/11/2023 1,377

Câu 5:

Từ “lịm” trong câu: “Rồi say, Mị lịm mặt ngồi đấy nhìn mọi người nhảy đồng, người hát” có nghĩa tương với từ nào sau đây?

Xem đáp án » 13/11/2023 828

Câu 6:

Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích.

Xem đáp án » 13/11/2023 822

Câu 7:

Xác định giọng điệu chính của đoạn thơ.

Xem đáp án » 13/11/2023 638

Bình luận


Bình luận